ဦးအောင်ကြည်

မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

အမည် ဦးအောင်ကြည်
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ / ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မသန(နိုင်)၀၀၈၄၇၉
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၁၆-၆-၁၉၅၇
မွေးဖွားရာဇာတိ ဘတ-၁၄၃၊ ဒေါနလမ်း၊ ဘူတာရပ်၊ မြစ်သားမြို့
ပညာအရည်အချင်း ၁၀ တန်း
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် တောင်သူ
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးရင်ဦး (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စောတင် (ကွယ်လွန်)၊ တောင်သူ
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ဘတ-၁၄၃၊ ဒေါနလမ်း၊ ဘူတာရပ်၊ မြစ်သားမြို့
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း