ဦးလှိုင်ဝင်း

စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

အမည် ဦးလှိုင်ဝင်း
အခြားအမည် ဦးမိုးဟိန်း
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/ကဆန(နိုင်)၁၀၇၆၉၄
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၁၇.၇.၁၉၈၀
မွေးဖွားရာဇာတိ ကျောက်ဆည်
ပညာအရည်အချင်း EGTI (Mechanical Power)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးစိန်ဝင်း၊ ကွယ်လွန်
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်တင်တင်ဦး၊ ၉/ကစန(နိုင်)၀၁၁၈၅၆၊ မှီခို
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ကြည်ဆန်း၊ ၉/ဝတန(နိုင်)၁၃၈၁၈၈၊ မှီခို
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မောင်ညီညီလွင်၊ မယွန်းသံစဉ်ချို၊ မှီခို
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၇စ/ ၂၅၁)၊ ညောင်ခြောက်ပင်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း