ဦးစံထွန်း

သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

အမည် ဦးစံထွန်း
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၂၁၄၂၅
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၂၄-၉-၁၉၅၉
မွေးဖွားရာဇာတိ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ သာစည်မြို့
ပညာအရည်အချင်း သိပ္ပံဘွဲ့(ရူပဗေဒ)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ကုန်သည်
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးမောင်ကို၊ DX-၀၀၁၀၂၁(ကွယ်လွန်)
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်တင့်၊ ၉/သစန(နိုင်)၀၁၀၆၇၀၊ ကုန်သည်
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်မြမြစိန်၊ ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၂၁၄၂၆၊ ကုန်သည်
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မသဲနုစံ၊ ၉/သစန(နိုင်)၁၀၆၂၀၇၊ အကယ်ဒမီကွန်ပျူတာ/မိတ္တူလုပ်ငန်း၊ မောင်ရန်နိုင်ထွန်း၊ ၉/သစန(နိုင်)၁၃၆၃၈၅၊ စစ်တက္ကသိုလ်(DSA)ပထမနှစ်
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ သာစည်မြို့
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း