ဦးချမ်းမြေ့

မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

အမည် ဦးချမ်းမြေ့
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မခန(နိုင်) ၁၆၃၇၉၇
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၁၁.၅.၁၉၈၀
မွေးဖွားရာဇာတိ မြင်းခြံမြို့
ပညာအရည်အချင်း LL.B, LL.M, D.B.L IP.Law, Dip: Information Technology
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးထွန်းရွှေ၊ အထက်တန်းရှေ့နေ
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ရီ၊ မှီခို
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ် (၁၃/၆၁၀)၊ နယ်မြေ (၇)၊ မြင်းခြံမြို့
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း