ဒေါ်သီတာငြိမ်း

မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

အမည် ဒေါ်သီတာငြိမ်း
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၉/မလန(နိုင်) ၀၀၈၁၄၇
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၂.၅.၁၉၆၃
မွေးဖွားရာဇာတိ မလှိုင်မြို့
ပညာအရည်အချင်း B.Sc (Hist;)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် အရောင်းအဝယ်
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးသာငြိမ်း၊ အရောင်းအဝယ်
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ယဉ်မေ၊ မှီခို
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးသက်နိုင်ဝင်း
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ မလှိုင်မြို့နယ်
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း