လွှတ်တော် / လွှတ်တော်အကြီးအကဲ / ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်

ပထမအကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်


ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သက်တမ်း(၅)နှစ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဌေးကျော်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်သက်တမ်း (၅)နှစ်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁။ အကြိမ် - ပထမအကြိမ်
၂။ အမည် - ဝင်းမောင်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - မရှိပါ
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာလူမျိုး/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၁၃/ကမန(နိုင်)၀၀၃၂၆၈
၆။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် - ၂၉.၆.၁၉၅၀/ (၆၈) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ရသစ်ရွာ၊ တောင်သာမြို့နယ်
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Ecom. HGP
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ညွန်ကြားရေးမှူး(ငြိမ်း)
၁၀။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် - ဦးတင်ဆောင်၊ တီတီအေ-၁၁၄၇၉၂(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည်/အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ကြင်မေ၊ တီတီအေ-၁၁၄၇၉၃(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ရီရီနွဲ့၊ တီတီအေ-၀၈၉၂၃၅၊ ဆရာမ၊ အလက၊ တောင်သာ၊ အထက
၁၃။ သား/သမီးအမည် အလုပ်အကိုင် - မဖြိုးပြည့်ခိုင်(ကျောင်းသူ)
မသိမ့်ပြည့်စုံ(ကျောင်းသူ)
၁၄။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ - ၃၀၃၊ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ တောင်သာမြို့
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/ တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တောင်သာ မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
၁၇။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - အမက၊ ချောင်းပေါက်ကျေးရွာ၊ အလက၊ တစ်မိုက်သာကျေးရွာ၊ အထက၊ တလိုင်းရပ် ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အလုပ်သင် အရာရှိမှ ညွန်ကြားရေးမှူးထိ စီမံကိန်းရေးဆွဲ ရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်)၊ မန္တလေး အရှေ့တောင်မြို့နယ်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်သာမြို့နယ် ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ပဲခူးတိုင်းရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်းရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းရုံးတို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။


ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁။ အကြိမ် - ပထမအကြိမ်
၂။ အမည် - အောင်ဌေးကျော်
၃။ အခြားအမည်ရှိလျှင် - ဖိုးဌေး
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ဗမာလူမျိုး/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၉/မမန(နိုင်)၀၅၆၁၄၉
၆။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် - ၂၀.၂.၁၉၅၅/ (၆၃) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ပြင်ဦးလွင်မြို့
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc(Chem:), Dip.Ed
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်း
၁၀။ အဘအမည်/အလုပ်အကိုင် - ဦးကျော်သန်း၊ ကုန်သည်(ကွယ်လွန်)
၁၁။ အမိအမည်/အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သန်းရင်၊ ကုန်သည်(ကွယ်လွန်)
၁၂။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်သောင်းသောင်း၊ အလယ်တန်းပြ(ငြိမ်း)
၁၃။ သား/သမီးအမည် အလုပ်အကိုင် - မမေမီအောင်(ဘော်ဒါဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
၁၄။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၈၃)၊ ၁၁လမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့
၁၅။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/ တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၆။ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)
၁၇။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း - သာစည်မြို့အထက၊ အထက(၄)၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ် တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မိုးကြိုးပစ်အလယ်တန်း ကျောင်းနှင့် အမက(၁၇)တို့တွင် မူလတန်းပြ ဆရာအဖြစ်၎င်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပန်းဦးတောင်အမကကျောင်းတွင် မူလတန်း၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်၎င်း၊ အလက(၂) ပြင်ဦးလွင်တွင် အလယ်တန်းပြဆရာအဖြစ်၎င်း၊ အထက(၁)ပြင်ဦးလွင်တွင် အထက်တန်းပြ၊ တာဝန်ခံကျောင်းအုပ်အဖြစ်၎င်း ပညာရေးဌာနတွင် ၁၆နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ဆေးပင်စင်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။