ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၉) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၉) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၉) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၉) ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၉) ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၉) (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၉) (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၉) (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း
1 2 3 4 5

အမိန့်ကြေညာချက်များ

မိန့်ခွန်းများ