အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၂၀) တတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကျင်းပရေး ဗဟို ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးဖြစ် ကြောင်း ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၂၀) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ အား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၂၀) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စားကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲ ရေး ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၀) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၉) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၀) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၈) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
1 2 3 4 5

အမိန့်ကြေညာချက်များ

မိန့်ခွန်းများ