ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ
ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီ
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီ
ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ
လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ
1 2

ကော်မတီများ