ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာကော်မတီ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကော်မတီ
ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
စက်မှုလက်မှု၊ စွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ
သတ္တု၊ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ
လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ
ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့

ကော်မတီများ