စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် မှတ်ချက် အကြိမ်
ဦးအောင်မြင့်သန်း ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
ဦးသန်းစိုးမြင့် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
ဦးညီညီ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
ဦးစိန်သောင်း စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
ဦးမြင့်သန်း တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဝန်ကြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန ပထမ
ဦးအောင်သူ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
ဦးအောင်ကြည် မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
ဦးအောင်လင်း မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
ဦးတိုင်းအေး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၁၀ ဦးဝင်းမြင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၁၁ ဦးဌေးလွင် ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၁၂ ဦးသန်းဌေး ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၁၃ ဦးဗိုလ်ချုပ် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပထမ
၁၄ ဦးတောက် စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပထမ
၁၅ ဦးအောင်ဌေးကျော် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၁၆ ဦးရဲမြင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၁၇ ဦးလှဝင်း မတ္တရာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၁၈ ဦးကိုလေး မတ္တရာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၁၉ ဦးသန်းအောင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၂၀ ဦးတင်ထွန်း သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၂၁ ဒေါက်တာမြင့်ကြူ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၂၂ ဦးထွန်းဝင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၂၃ ဒေါက်တာကျော်လှ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၂၄ ဒေါ်တင်တင်မာ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၂၅ ဦးဆွေသန်း ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၂၆ ဦးကိုကိုလွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၂၇ ဦးသိန်းလွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ် ပထမ
၂၈ ဦးသိန်းလှ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၂၉ ဦးအောင်မောင်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဝန်ကြီး စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန ပထမ
၃၀ ဦးပြေဝင်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပထမ
၃၁ ဦးမိုးနိုင်ကျော် အမရပူရမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပထမ
၃၂ ဦးအောင်သိန်း အမရပူရမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၃၃ ဒေါက်တာဝင်းလှိုင် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဝန်ကြီး လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ပထမ
၃၄ ဦးစိုးမော်ရည် မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၃၅ ဦးရွှေနန်း မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၃၆ ဦးစောဌေး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၃၇ ဦးကျော်အေး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၃၈ ဦးမောင်မောင်ဦး ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၃၉ ဦးဝင်းမြင့် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၄၀ ဦးမိုးမြင့်သိန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၄၁ ဦးစံထွန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၄၂ ဦးကျော်တင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၄၃ ဦးမြတ်သူ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၄၄ ဦးသန်းဌေးအောင် တောင်သာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၄၅ ဦးဝင်းမောင် တောင်သာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၄၆ ဦးကြည်ဖေ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၄၇ ဦးအေးသန့်ဆွေ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၄၈ ဦးကျော်ဆန်း မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၄၉ ဦးအောင်ဇံ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၅၀ ဦးတင်စိုး ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၅၁ ဦးတင်ဦး ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၅၂ ဦးဇော်ဝင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပထမ
၅၃ ဦးကျော်မြင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပထမ
၅၄ ဦးစိုင်းမောင်လှ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် ပထမ