စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် မှတ်ချက် အကြိမ်
ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းအောင်၊ ကြည်း-၂၁၆၅၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပထမ
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်နိုင်စိုး၊ ကြည်း-၂၆၀၉၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်နိုင်၊ ကြည်း-၂၉၅၉၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး ခင်မောင်မြင့်၊ ကြည်း-၂၁၈၆၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး ဇော်မြင့် ၊ ကြည်း-၂၃၂၇၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး သိန်းဟန်၊ ကြည်း-၂၃၂၇၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး အောင်အောင်ဇော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး ကျော်သူလွင် ၊ ကြည်း-၂၄၂၃၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
ဗိုလ်မှူး တင်လှိုင် ၊ ကြည်း-၂၄၈၈၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၀ ဗိုလ်မှူး အောင်သီဟ၊ ကြည်း – ၂၅၀၉၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၁ ဗိုလ်မှူး သိန်းဌေးမောင်၊ ကြည်း-၂၈၃၂၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၂ ဗိုလ်မှူး ကျော်ကျော်အောင်၊ ကြည်း-၂၉၅၁၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၃ ဗိုလ်မှူးဟန်ဝင်းဇော်၊ ကြည်း-၃၀၅၁၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၄ ဗိုလ်မှူးအောင်စည်မျိုး၊ ကြည်း-၃၁၁၆၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၅ ဗိုလ်မှူး ဇော်ဇော်ရည်မွန်၊ ကြည်း – ၃၄၃၃၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၆ ဗိုလ်မှူး ဉာဏ်ဖြိုးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၅၆၃၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၇ ဗိုလ်ကြီး အောင်မင်းထွေး၊ ကြည်း-၂၅၂၀၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၈ ဗိုလ်မှူး စိုးထွေးအောင်၊ ကြည်း – ၂၉၅၀၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ
၁၉ ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာဝင်း၊ ကြည်း-၃၃၇၀၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပထမ