စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် မှတ်ချက် အကြိမ်
ဦးရဲမင်းထွန်း ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
ဦးအောင်ကြည် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဝန်ကြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ
ဦးအောင်နိုင်လင်း စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
ဦးလှိုင်ဝင်း စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
ဦးမင်းမင်းနီ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
ဦးဝဏ္ဏအောင် တံတားဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
ဦးမင်းအောင် မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
ဒေါ်သင်းမြမြသင်း မြစ်သားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
ဦးအေးခိုင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၁၀ ဦးမျိုးဆွေဦး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၁၁ ဦးဝင်းမြင့်ခိုင် ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၁၂ ဦးမြင့်စိန် ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၁၃ ဦးအောင်သန်းထွန်း စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၁၄ ဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦး စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၁၅ ဦးအောင်မင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၁၆ ဒေါက်တာခင်မောင်ဌေး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယဉက္ကဋ္ဌ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယ
၁၇ ဦးမောင်မောင်အေး မတ္တရာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၁၈ ဦးမင်းမင်း မတ္တရာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၁၉ ဦးမျိုးသစ် မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဝန်ကြီး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ
၂၀ ဦးစောသောင်းတင် မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၂၁ ဦးစိုးလွင် သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၂၂ ဦးတင်မြင့်ဆွေ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၂၃ ဦးတင်အောင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၂၄ ဦးမြင့်အောင်မိုး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၂၅ ဦးအောင်ရွှေ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၂၆ ဒေါက်တာစိုးသန်း ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဝန်ကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ
၂၇ ဦးအောင်ကျော်ဦး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယ
၂၈ ဦးရဲမင်းဦး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၂၉ ဒေါက်တာချစ်ကိုကို ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၃၀ ဦးဇော်မောင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၃၁ ဦးဇာနည်အောင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဝန်ကြီး၊ လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ
၃၂ ဦးဇော်ဇော်အောင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၃၃ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အမရပူရမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဝန်ကြီးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယ
၃၄ ဦးမြင့်ဆွေ အမရပူရမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၃၅ ဒေါက်တာညီမင်းဟန် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၃၆ ဒေါက်တာကျော်ဦး အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၃၇ ဦးချစ်မင်းသိန်း မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၃၈ ဒေါ်သီတာငြိမ်း မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၃၉ ဦးအောင်ကျော်မိုး မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၄၀ ဦးစိုးသန်း မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၄၁ ဦးစိုးမင်းထက် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၄၂ ဦးအောင်သူ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၄၃ ဦးမိုးမြင့်သိန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၄၄ ဦးစံထွန်း သာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၄၅ ဒေါ်သဲစုဝေ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၄၆ ဦးကျော်စိုးနိုင် ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၄၇ ဦးစိန်ဝင်း တောင်သာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၄၈ ဦးဝိုင်းချစ်အောင် တောင်သာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၄၉ ဒေါ်ငြိမ်းသက်နွယ် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၅၀ ဦးစိန်ကျော်မိုး နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၅၁ ဦးချမ်းမြေ့ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ဒုတိယ
၅၂ ဦးခင်မောင်အေး မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၅၄ ဦးမြင့်စိုး ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၅၆ ဦးအောင်မျိုးဦး ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ဒုတိယ
၅၇ ဦးစိုင်းပန်းဆိုင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ဝန်ကြီး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ