ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပမည့်ရက် ပြင်ဆင်ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
1 2 3 4 5

အမိန့်ကြေညာချက်များ

မိန့်ခွန်းများ