ကြေညာချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၆) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးကြောင်း ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၆) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၆) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၆) ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၆/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၆) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
1 2 3 4 5

အမိန့်ကြေညာချက်များ

မိန့်ခွန်းများ