အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးကြောင်း ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၈) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၈) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ (၆) လ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးကြောင်းကြေညာခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၈) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၈) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၈) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၈) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) အား နေ့ရက် ပြောင်းလဲကျင်းပကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
ကြေညာချက်အမှတ် (၂၁/၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း
1 2 3 4 5

အမိန့်ကြေညာချက်များ

မိန့်ခွန်းများ