ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်အကြီးအကဲ

ဥက္ကဋ္ဌ


ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ