ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (၁၂) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (အဋ္ဌမနေ့) (၁.၃.၂၀၁၉)
မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (စတုတ္ထနေ့) (၂.၉.၂၀၂၀)