စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တွေ့ရှိချက် (၁၆) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (တတိယနေ့) (၃၁.၁.၂၀၂၀)
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ၅ နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ပထမနေ့) (၂၇.၈.၂၀၂၀)