ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
၂၅.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၆.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၃၁.၈.၂၀၂၀)