လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ဆဋ္ဌမပုံမှန် (ပထမနေ့) (၄.၇.၂၀၁၇)
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ (၅) နှစ် သက်တမ်းအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း (၂၀) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၃၁.၈.၂၀၂၀)