တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဥ် အကြောင်းအရာ ဖတ်ကြားသည့်အစည်းအဝေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ဆဋ္ဌမပုံမှန် (ဒုတိယနေ့) (၁၅.၃.၂၀၁၃)