ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စဥ် နည်းဥပဒေအမည် ဖတ်ရှုရန် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်းနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကပိုင်မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေးနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ လမ်းတံတားနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ကူးတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းဥ‌‌ပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်များသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် စျေးများ၊ ကိုယ်ပိုင်စျေးများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရစ္ဆာန်ပွဲစျေးများနှင့် လမ်းဘေးစျေးဆိုင်များဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
၁၁ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၁၂ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ယာဉ်များ၊ လူစီးနှင့် ဝန်တင် တိရစ္ဆာန်များအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၁၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောဆိပ်များ၊ ဆိပ်ခံများ နည်းဥပဒေ View Download
၁၄ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်များ စနစ်တကျပြေးဆွဲရေး နည်းဥ‌ပဒေ View Download
၁၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လမ်းများ၊ တံတားများဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
၁၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သွေးခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၁၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း နည်းဥပဒေ View Download
၁၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ နည်းဥ‌ပဒေ View Download
၁၉ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥ‌ပဒေ View Download
၂၀ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အနှေးယာဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၁ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၂ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သားငါးရောင်းချခြင်းနှင့် သားသတ်ရုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၃ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၄ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ယာဉ်၊ ကူးတို့၊ ပွဲရုံ၊ ကုန်သိုလှောင်ရုံ၊ အပေါင်ဆိုင်နှင့် လမ်းဘေးဆိုင်များ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၅ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၆ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၇ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တည်းခိုခန်း၊ ဘော်ဒါဆောင်နှင့် အခန်းလိုက်ငှားသော အဆောက်အအုံများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၈ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၂၉ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၃၀ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဆိုင်ရာ နည်း‌ဥပဒေ View Download
၃၁ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရေပေးရေးနှင့် အညစ်အကြေး သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၃၂ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၃၃ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၃၄ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လမ်းနှင့် တံတားဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download
၃၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ View Download
၃၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ View Download
၃၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဥပဒေ View Download
၃၈ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ် နည်းဥပဒေ View Download
၃၉ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မီးဘေးနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေ View Download
၄၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ View Download

စဥ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမည် ဖတ်ရှုရန် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သဘာဝမြေသြဇာများ စနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ View Download
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ View Download