တိုင်ကြားစာ

တိုင်ကြားစာပုံစံ
ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့တိုင်ကြားလာသော တိုင်ကြားစာ၊ တင်ပြစာများကို ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ
ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့တိုင်ကြားလာသော တိုင်ကြားစာ၊ တင်ပြစာများကို ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ