အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပြီးဖြစ် ကြောင်း ကြေညာခြင်း

S7-2020