အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၂၀) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ အား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

S6-2020