အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၂၀) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

S5-2020