အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၂၀) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲ ရေး ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

S2-2020