အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

S1-2020