အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆/၂၀၁၉) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ အား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

S6-2019