အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၉) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

S5-2019