အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂/၂၀၁၉) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

         

S2-2019