ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၉) (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ခေါ်ယူခြင်း

C-1-2019