စာကြည့်တိုက်၏ဝန်ဆောင်မှုများ(စာငှားစနစ်)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများသည် စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်များအား ငှားရမ်းလိုပါက စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီး စာအုပ်ငှားကဒ် ရရှိပြီးမှသာ စာအုပ်များငှားရမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်ငှားရမ်းလိုပါက စာအုပ်(၄)အုပ်ကို ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ် ငှားရမ်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ငှားရမ်းခွင့်ရက်ပြည့်ပြီးနောက် စာအုပ်အား ထပ်မံငှားရမ်းလိုပါက သက်တမ်းတိုး(၁)ကြိမ် ရက်သတ္တပတ်(၂)ပတ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ငှားရမ်းခွင့်ပြုထားပါသည်။ လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် စာအုပ်(၂)အုပ်ကို ရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ် ငှားရမ်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ငှားရမ်းခွင့်ရက်ပြည့်ပြီးနောက် စာအုပ်အား ထပ်မံငှားရမ်းလိုပါက သက်တမ်းတိုး(၁)ကြိမ် ရက်သတ္တပတ်(၁)ပတ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ငှားရမ်းခွင့်ပြုထားပါသည်။

စာကြည့်တိုက်တွင် နေ့စဉ်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများဖြစ်သည့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ မန္တလေးသတင်းစာ ၊Daily Eleven၊ The Global New Light Of Myanmar အပတ်စဉ်ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်များအား စုဆောင်းထားရှိပါသည်။