စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

  • စာကြည့်တိုက်သို့ အသစ်ရောက်ရှိလာသော စာအုပ်များကို တိုက်ပိုင်တွင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ Dewey Decimal Classification စနစ်ဖြင့်ဘာသာရပ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကတ်တလောက် ရေးသားခြင်း၊ စာအုပ်များအား  စနစ်တကျ စင်တင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်အား စင်ဖွင့်စနစ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး အထူးစာကြည့်တိုက် တစ်ခုဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အထူးစာအုပ်မျာအား စနစ်တကျ ဖြည့်တင်းသွားနိုင်ရန်နှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၁၄)ဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် Information Bank တစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
  • စာအုပ်စုဆောင်းမှုအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့ထားသည့် မှတ်တမ်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးများမှ ပေးပို့သောမှတ်တမ်းများ၊ ဥပဒေစာအုပ်များ၊ စာစောင်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာများနှင့် ဂျာနယ်များအား ဝယ်ယူစုဆောင်းထားရှိပါသည်။ အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်များနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စာအုပ်များလှူဒါန်းခြင်း၊ စာပေဗိမာန်ဆုရစာအုပ်များ၊ အမျိုးသားစာပေဆုရစာအုပ်များအပါအဝင် (E-Book) များကူးယူခြင်းနှင့် မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ  စာအုပ်တိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး စာအုပ်များအားရယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်အား သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို စာအုပ်များ လေ့လာခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။