ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး (၁) ဦးအပါအဝင် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း စုစုပေါင်း (၃၅) ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ ၁၇.၁.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉/၂၀၁၇)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး၏ ၁.၄.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၇) ဖြင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးကို ၁.၄.၂၀၁၇ ရက် နေ့ မှ စတင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သည့် အရာထမ်း (၁၈) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၀၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၂၄) ဦးဖြင့် သီးခြားဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။