ဗိုလ်မှူး ဌေးဦးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၉၂၄၇

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

အမည် ဗိုလ်မှူး ဌေးဦးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၉၂၄၇
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/ ရကန(နိုင်)၀၆၃၅၆၇
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၁၅.၃.၁၉၈၁
မွေးဖွားရာဇာတိ ရန်ကင်းမြို့
ပညာအရည်အချင်း အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (စက်မှု)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ ပလစ (၂)
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးခင်ဌေး၊ ကွယ်လွန်
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ၊ ၁၂/ရကန(နိုင်) ၀၅၃၂၅၂၊ မှီခို
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မရှိပါ
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ် (၉၄၂)၊ ရွှေသွေးလမ်း၊ (၃၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း