ဗိုလ်မှူး ဉာဏ်ဖြိုးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၅၆၃၁

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

အမည် ဗိုလ်မှူး ဉာဏ်ဖြိုးခိုင်၊ ကြည်း – ၃၅၆၃၁
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ကရင်/ ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၃/ဘအန(နိုင်)၁၆၃၉၆၁
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၄.၅.၁၉၈၂
မွေးဖွားရာဇာတိ ဘားအံမြို့
ပညာအရည်အချင်း B.C.S.c (DSA), M.S.c (Engineering)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ တတက (၁၃)
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးမြခိုင်၊ ၃/ဘအန(နိုင်)၀၁၃၈၂၈၊ ပြန်/ဆက် ဝန်ထမ်း (ငြိမ်း)
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ယဉ်တီ၊ ၃/ ဘအန(နိုင်)၀၁၃၈၂၉၊ သားဖွားဆရာမ (ငြိမ်း)
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်နုယဉ်ကျော်၊ ၃/ဘအန(နိုင်)၁၉၈၈၁၄၊ ကျောင်းဆရာမ
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မနန်းစင်တစ်သက်လင်းလင်း၊ မှီခို
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ထဝ-၁၁၅၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း