ဗိုလ်မှူး စိုးမြင့်ဦး၊ ကြည်း – ၂၀၅၃၇

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

အမည် ဗိုလ်မှူး စိုးမြင့်ဦး၊ ကြည်း – ၂၀၅၃၇
အခြားအမည် မရှိပါ
လူမျိုး / ဘာသာ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၃/လလန (နိုင်)၀၃၂၉၁၀
မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် ၈.၁၁.၁၉၆၆
မွေးဖွားရာဇာတိ ရေစကြိုမြို့
ပညာအရည်အချင်း B.A (Geo)
လက်ရှိအလုပ်အကိုင် စစ်မှုထမ်း၊ အမှတ်(၂)၊ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းထိန်းတပ်ခွဲ
အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဦးကုလား၊ ကွယ်လွန်
အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်ခင်ကြည်၊ YSO - ၀၅၉၀၉၀၊ မှီခို
ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် ဒေါ်စိမ်းလဲ့ဝင်း၊ ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၀၇၀၂၃၊ ကျောင်းဆရာမ
သားသမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် မောင်းဟိန်းထက်ဇော်၊ ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၅၂၉၆၊ ကျောင်းသား
အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ အမှတ် (၂)၊ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းထိန်းတပ်ခွဲ
ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မှတ်ချက်
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း