တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို မြို့နယ် (၁) မြို့နယ်လျှင် (၂) ဦးကျစီ၊ (၂၈) မြို့နယ် အတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅၆) ဦး၊ နိုင်ငံတော် ရှိလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ် ထားသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့် ညီမျှသော တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၁၉) ဦး၊ စုစုပေါင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇၆) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (USDP) မှ ကိုယ်စားလှယ် (၅၅) ဦး၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) မှ …

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း Read More »