လွှတ်တော်/ ကော်မတီများ / အစီရင်ခံစာများ / ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်

အစီရင်ခံစာများ

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ(၅)နှစ်သက်တမ်းအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၅.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၆.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ  လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ဖတ်ရှုရန် Download Download

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏၂၀၁၆ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ၅နှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်း ခြေငွေစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီက တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာ

          မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ၁၉-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၇) ကြိမ် မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးက လွှတ်တော်၌အတည်ပြုပေးရန် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာ

          မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြလာခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ (ဒုတိယနေ့) တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများအား အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း အား အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း

          မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်းအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်(၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁)ရက်မြောက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် လျာထား ငွေစာရင်းမှာ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြည့်စွက်တောင်းခံငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၂,၇၀၃.၇၀၇၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ဖြည့်စွက်တောင်းခံငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၆,၁၀၅.၆၂၆၊ ဖြည့်စွက်တောင်းခံငွေစုစုပေါင်း ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၈,၈၀၉.၃၃၃ တို့ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (၁/၂၀၂၀) ကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့သည့်စာရင်းအရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်းမှာ သာမန်အသုံးစရိတ်ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေကျပ်သန်းပေါင်း ၁၂,၇၀၃.၇၀၇၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၆,၁၀၅.၆၂၆၊ ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၈,၈၀၉.၃၃၃ ဖြစ်၍ ဖြည့်စွက် တောင်းခံငွေစုစုပေါင်းနှင့် ကွာခြားမှုမရှိသဖြင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်ကန့်ကွက်ရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက်    ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ် ပါသည်။   

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်သော စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခြင်း

          ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေ (မူကြမ်း) အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာကော်မတီက အဆိုပါဥပဒေမူကြမ်းအား (၂၃.၉.၂၀၁၉) မှစတင်၍ စိစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြရ အောက်ပါအတိုင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ(မူကြမ်း) အစီရင်ခံစာ

    ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်အောင် တင်သွင်း လာပါသည်။ ၎င်းဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးက သဘောတူသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီအား လွှဲအပ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးချက်အရ ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဥပဒေ ပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၀)တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီက တင်သွင်းသော အစီရင်ခံစာ

    အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ (၈.၆.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂/၃-၄/၄ ဦး ၆ (၁၄၅) စီမံ/ဘဏ္ဍာဖြင့် တင်သွင်းလာသော “၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်း” အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီက (၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၃:၃၀) အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း အပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့လာသော ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသန္တရ စီမံကိန်း ဥပဒေ(မူကြမ်း) ကို (၂၀.၉.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၂ / ၃ – ၄ ဦး ၆ (၃၀၃) စီမံ/ဘဏ္ဍာမှ လက်ခံရရှိပါသည်။ ၎င်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆွေးနွေးရန် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၉) ကို (၂၃.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ

         မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့လာသော ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ(မူကြမ်း) ကို ( ၂၅.၉.၂၀၁၉ ) ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၂ / ၃ – ၄ ဦး ၆ ( ၃၁၃ ) စီမံ/ဘဏ္ဍာမှ လက်ခံရရှိပါသည်။ ၎င်းဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို ဆွေးနွေးရန် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၉) ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ

နိဒါန်း

၁။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့နှင့် (၃၀) ရက်နေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သဘင်ဆောင်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပညာရှင်များ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးအသင်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ သုတေသီများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

 ရည်ရွယ်ချက်

၂။       စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် သတင်း အချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များ

၃။      စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် မိုးရွာနှုန်းနည်းသည့်ဒေသဖြစ်၍ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းက ပို၍သင့်လျော်ပြီး စပါးမှာ ဆည်ရေသောက်နှင့် မြစ်ရေတင် စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ စပါးမျိုးစေ့၊ မျိုးသန့်များထုတ် လုပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ခ)     ဝန်ထမ်းများနှင့် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သည့်စံပြကျေးရွာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်သည့် Seed Global Organization လည်းလုပ်ထားပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှလည်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီး တောင်သူများ အနေဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များစိုက်ပျိုးပါက အထွက်နှုန်းအရည်အသွေး ပိုမို ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးကောင်းပိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပဲစင်းငုံ၊  ပဲတီစိမ်း၊  မတ်ပဲ၊  နေကြာ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုတ် မျိုးများကိုဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိသော်လည်း လိုအပ်ချက်များစွာ ကျန် ရှိနေပါသေးသည်။ မြေပဲမျိုးကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

(ဂ)     ပညာပေးအစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ GAP ၊ Food Safety ၊ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာသင်တန်းများပေးလျက်ရှိပြီး Contract Farming System အကောင် အထည်ဖော်စေလိုသောကြောင့် Mobile Application များဖြင့် Page ထောင်ခြင်း၊  Call Center ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်ဖြင့် မျိုးစေ့များ ဝယ်ယူသိုလှောင်ပြီး စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါက စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

၄။      မွေးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏မျှော်မှန်းချက်မှာ အားလုံး ပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာ ကုန်ထုတ်မှုစနစ် ထွန်းကားစေခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ အဟာရပြည့်ဝစေပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)     မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

– မြေယာအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ

– ငွေကြေးအရင်းအနှီးဆိုင်ရာမူဝါဒ

– သွင်းအားစုဆိုင်ရာမူဝါဒ

– သုတေသနဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နည်းပညာဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ

– ဈေးကွက်တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

– အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒ

– သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်              ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ

(ဂ) မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

– အသားကဏ္ဍဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

-အသားကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုကို ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံစေရန်နှင့် ပိုလျှံထုတ်လုပ်မှု  များကို ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဖြန့်ဖြူးရေး

– သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးရေး

– အသားကဏ္ဍဆိုင်ရာ လူမှုစီးပွားရေးအရ  ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

(ဃ)    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ကျွဲ ၅သောင်း၊ နွား ၁၆သိန်း၊ သိုး ၁ သိန်း ၈ သောင်း၊ ဆိတ် ၁၁သိန်း၊ ဝက် ၅သိန်း၊ ကြက် ၁၄၂သိန်း၊ ဘဲ ၂သိန်း ၇သောင်း၊ ကြက်ဆင်ဘဲငန်း ၁သိန်း ၁ သောင်း၊ ငုံး ၄ သိန်းကျော် မွေးမြူထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသည် မွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွက် အလားအလာအကောင်းဆုံး တိုင်းတစ်တိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(င)     ကျွဲ၊ နွားများတွင် ကာကွယ်ဆေး ၄ မျိုးထိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁) လည်ချောင်း ကွဲရောဂါကာကွယ်ဆေး (၂) ပေါင်ပုပ်လက်ပုပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (၃) ဒေါင့်သန်း ရောဂါကာကွယ်ဆေး (၄) ခွါနာလျှာနာရောဂါကာကွယ်ဆေးတို့ဖြစ်ပါသည်။ ခွါနာ လျှာနာမှလွဲပြီး ကျန်(၃)မျိုးကို နိုင်ငံတော်မှ FOC အနေဖြင့် ထိုးနှံပေးလျက်ရှိပါသည်။ ခွါနာလျှာနာ ရောဂါကာကွယ်ဆေးမှာ အခကြေးငွေနှင့် တောင်သူများမှ ဝယ်ယူ၍ ထိုးနှံရပါသည်။ မြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်တွင်  OIEA အထောက်အပံ့နှင့် ခွါနာလျှာနာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပါသည်။

(စ)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ပြန့်ပွားရေးမှာ နွားမွေးမြူရေးတွင် မေထုန်မဲ့သားစပ်လုပ်ငန်းကို လျာထားပြီး   ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။   မျိုးချောင်းနှင့်   နိုက်ထရိုဂျင်များကို ပြည်ထောင်စု ကထောက်ပံ့ပေး ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ပေးလျှင် အချိန်တို အတွင်း၌ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ပြန့်ပွားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

(ဆ)   ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျတ်နှင့် တစ်နှစ်လျှင် (၇) ရွာ၊ (၈) ရွာခန့် မြစိမ်းရောင်မွေးမြူရေး စီမံကိန်းများလုပ်နေပါသည်။ တိုင်းအတွင်း၌ ရွာပေါင်း(၃၀) ခန့်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျတ်မှ ရန်ပုံငွေရမည်ဆိုလျှင် ကျေးရွာများထပ်တိုးချဲ့၍ လုပ်ဆောင်ပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဝင်ငွေတိုးတက်မှုရရှိ ၍ ဆင်းရဲမှုလျော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ)    နို့တိုက်ကျွေးမှု Foundation ရန်ပုံငွေကို မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ  ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ကလေးများလည်းနို့သောက်သည့် အလေ့အထရရှိပြီး အဟာရလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ နို့စားနွားမွေးမြူရေးလည်း တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ မွေးမြူ ရေးသင်တန်းများအား တောင်သူများကို တစ်နှစ်လျှင် (၄) ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါ သည်။

၅။      မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ စားသုံးသူအရေးဆောင်ရွက်နေမှုများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)         အများပြည်သူစားသုံးရန် သတ်ဖြတ်မည့်တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေးကို မျက်မြင်စစ်ဆေးပေးခြင်း

(ခ)          စည်ပင်သာယာရေးဈေးများတွင် ရောင်းချမည့်အသားများကို  နမူနာပစ္စည်း ရယူကာ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်စစ်ဆေးခြင်းကို အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင် ခြင်း

(ဂ)          စည်ပင်သာယာရေးဈေးများတွင် ရောင်းချနေသောအသားများကို မျက်မြင်စစ် ဆေးပေးခြင်း

(ဃ)         ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် တင်ပို့ရောင်းချမည့် တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း များ စစ်ဆေးပေးခြင်း

(င)          နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း

၆။      မြစိမ်းရောင်အသားကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်နေ ပါသည်။ မျိုးထုတ်မွေးမြူရေးခြံများလုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိပြီး နွားနှင့်ပတ်သက်၍ ပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ကာ ရွေးချယ်မျိုးစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။

၇။      NGO/INGO အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြ ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်သူ များထံ အချိန်မှီပေးနိုင်မယ်ဆိုလျှင် စိုက်ချိန်ပြောင်းခြင်း၊ မြေဩဇာထည့်ခြင်း၊ ရိတ် သိမ်းချိန်ပြောင်းခြင်းများကို ကြိုတင်သိရှိစေရန် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ဒေသတွင် အဓိကစိုက်သည့်သီးနှံများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်၊ ကုန်ဈေးနှုန်းစသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်သူ များထံအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပေးပြီး မှန်ကန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ မည်ကဲ့သို့ပေး မည်ကို ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

(ခ)     တောင်သူများသည် စိုက်ပျိုးသည့်အခါ မိမိစိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံကို စီးပွားရေးအမြင်နှင့် စိုက်ရပါမည်။ စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ် ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြထားပါသည်။ စံပြကွက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အရည်အသွေးမြှင့် အထွက်ကောင်းမျိုးစေ့များနှင့် ဝယ်လိုအားတိုးတက်ရန် အခွင့် အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ)     တောင်သူများကို အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရေဒီယိုမှ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ တောင်သူများသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရလဒ်ကိုကြည့်၍ ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် စံပြကွက်များစွာလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မျိုးစေ့ထုတ်ပေးသည့် တောင်သူများသည် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ တောင်သူများ မသိုလှောင်နိုင်သည့် မျိုးစေ့များကို အချိန်မှီဝယ်ယူထားပြီး တောင်သူများထံ ပြန်၍ ဖြန့်နိုင်မည်ဆိုလျှင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။

(ဃ)    လယ်ယာကဏ္ဍကို တိုးတက်ချင်လျှင် ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက် ခိုင်မာရန်လိုအပ် ပါသည်။ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ခိုင်မာရန် မည်မျှထုတ်လုပ်မည်ဆိုသည့် သတင်းအချက် အလက်အား တောင်သူလယ်သမားများကို ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ ရမည့်အလုပ်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးပြီး စျေးတွင်ရောင်းချခြင်းများ၊ တစ်နိုင် တစ်ပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်သင့်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားဈေးကွက်ကောင်းကောင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့်ရှိမှသာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ဈေးကွက်သည် ဝင်ငွေတိုးတက် လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

(င) တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်မည်ဆိုသည့် ဥပဒေရှိပါသည်။ ၎င်းဥပဒေတွင် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းပါရှိပါသည်။ ချေးငွေပေးမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပေးမည်ဆိုသည်ကို စဉ်စား၍ ၎င်းလုပ်ငန်းကော်မတီက ဆုံးဖြတ်ပေးသင့်ပါသည်ဟု တင်ပြထားပါသည်။

၈။      စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြသော တောင်သူလယ်သမားများ၏ တင်ပြချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     စိုက်ပျိုးသီးနှံပေါ်ချိန်တွင် စပါးဈေး၊ ပဲမျိုးစုံ‌ဈေး၊ နှမ်းဈေးများထိုးကျသွားသည်ကို မည်ကဲ့သို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မည်ကို တင်ပြဆွေးနွေးပြီး ပွဲစားကုန်သည်စက်ပိုင်များမှ ဈေးကစားနေမှုကြောင့်ဟု တောင်သူများမှထင်ကြေးပေးနေမှုအပေါ် ပွဲစားကုန်သည် စက်ပိုင်များမှလည်း တောင်သူများဘက်မှ သီးနှံပေါ်ချိန်ရောင်းအားများပြီး ပြင်ပနိုင်ငံ များမှဝယ်လိုအားနည်းသောကြောင့် ဈေးကွက်ကျဆင်းသွားပါကြောင်း တင်ပြသွားပါ သည်။ သို့အတွက် သီးနှံများပေါ်ချိန်တွင် ပြင်ပနိုင်ငံများနှင့် ထွက်ကုန်များပိုမို ရောင်းအားမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါရန် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကော်မတီ၊ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေ လိုကြောင်း တင်ပြသွားကြပါသည်။

(ခ)       တောင်သူထွက်သီးနှံများကို ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်မည့် ကုမ္ပဏီများ ကို ဖိတ်ခေါ်ရန်၊ နည်းပညာကူညီပေးရန်နှင့် နှစ်ရှည်ချေးငွေပေးရန် တင်ပြထားပါသည်။ သွင်းအားစုများ၏အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းကိုလည်း ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက် ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြသွားကြပါသည်။

(ဂ)      မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဆိုသည့်နေရာတွင် အဓိကမှာ သုတေသနအဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သားစပ်ခြင်း၊ မျိုးမြှင့်တင်ခြင်း၊ မျိုးထိန်းခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇ ပညာရပ် များကို ပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးပြီး မူလရှိရင်းစွဲမျိုးများကိုလည်း တစ်ဖက်ကထိန်း သိမ်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်အချိန်ယူရသည့် အနေအထားမျိုးများရှိပါသည်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဆိုသည်မှာ နို့ထွက်နှုန်း၊ အသား တိုးနှုန်း၊ ဥဥနှုန်းများအပေါ်မူတည်၍ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မျိုးပွားခြင်း၊ မျိုးသန့်စင်ခြင်း ဖြစ်ပြီးအားနည်းသည့် အပိုင်းတွင်ရှိနေပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးရင်းများကို မျိုးထိန်း၍ မျိုးပွားခြင်း၊ မျိုးမြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။ သို့မှသာ ရေရှည်တည်တံ့သည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ စဉ်ဆက်မပြတ် မွေးထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ မျိုး ကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေးတွင် ကျေးလက်နေပြည်သူများအနေဖြင့် ဒေသမျိုးများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းတွင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ရန် မြေအာမခံလိုပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အမှီလိုက်နိုင်မည်ဆိုလျှင် တောင်သူများအတွက် ပို၍အဆင် ပြေမှာဖြစ်ပါသည်။ မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနစင်တာများလည်း ရှိသင့်ပါသည်။ ဓါတ်ခွဲခန်း သုံးပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာရှိသင့်ပါသည်။

(င)       ယခုအခါ နို့ဆီအစစ်အစားနို့ဆီကို Creamer မှထုတ်လုပ်နေပါသည်။ နို့စားနွားများကို စနစ်တကျမွေးမြူပြီး နို့ကိုကောင်းမွန်စွာ နို့ပေါင်းစက်ရုံတွင်သာချက်နိုင်မည့် အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိကပေါင်းကာ နို့ချက်စက်ရုံများတည်ထောင်ပြီး နို့များကို စက်ရုံအရောက်ပို့ နိုင်မည်ဆိုလျှင် နို့ဆီစစ်စစ်ကို စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် မွေးမြူရေး တောင်သူများကို ချေးငွေထုတ်ချေးပေးစေချင်ပါသည်။

(စ)       မျိုးကောင်းမျိုးသန့်အနေနှင့် နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးပိုင်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးအပိုင်းတွင် ကြက်၊ ဝက်ရှိပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်မွေးမြူရေး မျိုးရိုးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ပကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ဆောင်ပြီး လုံလောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အနေအထားရှိပါသည်။  သို့သော် ဝက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာများမှ အဆက်ပြတ်သွားသည့်အတွက် ဝက်ပေါက် များကို နိုင်ငံခြားမှအဓိကထားပြီး သွင်းရပါသည်။

(ဆ)     မိဘမျိုးရိုးဗီဇအဆင့်အထိ သေချာစွာလုပ်နိုင်ရန် မြေယာအသုံးချမှုမျိုးရိုးအဆင့်ထိ အာမခံပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝလုံခြုံရေးအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေတစ်ရပ် ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ မျိုးပြောင်းလဲထုတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခိုင်းနွားမှ အသားနှုန်းတက်သည့်နွားပုံစံကို စျေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းလဲထုတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအကူအညီနှင့် ထိုင်း၊ မြန်မာ နို့စားနွားစီမံကိန်းလုပ်ခဲ့ပါသည်။

(ဇ)      ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့်နိုင်ငံမျှ  သားသတ်လိုင်စင်စီကိစ္စမရှိတော့ပါ။ ပုဂ္ဂလိကသား သတ်ရုံ ထူထောင်ပေးကြပါသည်။ လိုင်စင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ ပုဂ္ဂလိကစက်ရုံ တည်ထောင်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုလျှင် မွေးမြူသူများ အကျိုးအမြတ်ပိုရ နိုင်ပြီး အရသာရှိသည့်အသားကို ပြည်သူတွေစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအချက် အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီ မရရှိသည့်အတွက် ကြက်သား၊ ကြက်ဥဈေးကွက် များ ပျက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လစဉ်ဖြန့်ဖြူးနေသည့် ကြက်ပေါက်၊ ဝက်ပေါက် စာရင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ရောဂါအခြေအနေလည်းသတင်း ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဈ)      မျိုးထုတ်သည့်မျိုးခြံနှင့်(၃)မိုင်အကွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းများ မပြု လုပ်ရန် ညွှန်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားဝင်တင်ပို့ခြင်းထက် တရားမဝင် တင်ပို့ခြင်းက ပို၍လွယ်ကူနေပါသည်။ အသားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ဆောင်ရွက်၍ရပါသည်။ အများအားဖြင့် မွေးမြူရေးဇုန်လုပ်လျှင် အောင်မြင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(ည)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သည် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ကြက်မ တစ်ကောင် ၂၈၀ မှ ၃၈၀ အကြားဥနိုင်ရန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်အားနည်းသည့်အတွက် ဈေးကွက်အခက်အခဲ များ တွေ့စေပါသည်။ သတင်းအမှားများကြောင့်လည်း ဈေးကွက်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်သော်လည်း ကြက်တုပ်ကွေး၊ ဝက်တုပ်ကွေးဟု သတင်းအမှားများ ကြောင့် မွေးမြူသူများထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

(ဋ)      ဌာနတွင် Information Center ရှိသင့်ပါသည်။ FDA အနေနှင့် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် အနေအထားပမာဏကို တိတိကျကျမသိရှိပါ။ မွေးမြူရေးချေးငွေတွင် အဆင့်များစွာ ပြုလုပ်နေရ၍ အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသည်။ လိုင်စင်စီနဲ့ပတ်သက်၍ စားသုံးသူနှင့် တောင်သူများသာ နစ်နာနေရပါသည်။

(ဌ)       ပြည်ပမှတင်သွင်းသော သကြားများကြောင့် ပြည်တွင်းတွင် မလည်ပတ်နိုင်ဘဲ သကြားများပြည့်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြံစိုက်တောင်သူများအတွက် သကြားများ မတင်သွင်းသင့်ပါ။ နိုင်ငံခြားမှ တရုတ်သို့ပို့ရန် သကြားများဝယ်ယူပြီး တရုတ်မှ မဝယ် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသကြားများသည် ဈေးကွက်ပျက်နေပြီး ပြည်ပတင်သွင်း ကုန်များအပေါ် အခွန်ပိုကောက်ခံသင့်ပါသည်။

(ဍ) မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကို တောင်သူများအလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ရန် လုပ်ဆောင် ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကနေဒါမှ စားတော်ပဲခြမ်းများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နယ်စပ်မှ တင်ပို့ခြင်းကြောင့် ပဲဈေးကွက်ပျက်နေရပါသည်။ အော်ဂင်းနစ်သီးနှံများ ဈေးကောင်းရရှိနိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ လုံလောက်စွာပေးသင့်ပါသည်။ ဈေးနည်းပြီး အသုံးမဝင်သည့်ပဲများကို မြန်မာပြည်သို့ပို့ခြင်းကြောင့် မြန်မာ့ပဲ ဈေးကျ နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရာသီဥတု၊ မြေသားများနှင့် ကိုက်ညီသည့်မျိုးများ ရှာဖွေပေး သင့်ကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားပါသည်။

အကြံပြုသုံးသပ်ချက်

၉။      ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီမှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရရှိစေရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေး သင့်ကြောင်း အကြံပြုသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်-

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘတ်ဂျတ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ပြီး တောင်သူများထံ ဖြန့်ဖြူးပေးရန်

(ခ)     တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ အခန်း(၃) ပုဒ်မ(၇) မှာပါသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေး ရန်

(ဂ)     နည်းပညာများပေးခြင်း၊ အရင်းအနှီးများတတ်နိုင်သ၍ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ကုန်ချော ထွက်ကုန်များကို ဈေးကွက်နေရာရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်

(ဃ)    ဈေးကွက်ရှာဖွေရရှိမှုအခြေအနေ၊ ဈေးကွက်အလားအလာရှိသောသီးနှံ၊ သား၊ ငါး ကုန်စည်များအား တောင်သူလယ်သမားများအားအသိပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူနိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် SME များအားလည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ကူညီပေးရန်

(င)     ကုန်သည်ပွဲစား၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တောင်သူလယ်သမားများမှ Contract Farming စနစ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တွန်းအားပေးမှုများပြုလုပ်ပေးရန်

(စ)     အရည်အသွေးကောင်းသောသီးနှံများ အစားအစာအန္တရာယ်ကင်းသော သီးနှံထုတ် လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာများအား ဌာနဆိုင်ရာများသာမက အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ တောင်သူအဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်ပညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်

၁၀။    မွေးမြူရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    OIEA အထောက်အပံ့နှင့် ခွာနာလျှာနာရောဂါကာကွယ်ဆေးကို မြို့နယ်(၁၃) မြို့နယ် တွင် ထိုးပေးနေပြီး ကျန်မြို့နယ်များမှ တောင်သူများဝယ်ယူထိုးရသည့် အတွက် တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်၊ ကျန်မြို့နယ်များကို တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျတ်မှ ထောက်ပံ့ ပေးရန်

(ခ)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိစေရန် မျိုးချောင်းနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်များကို တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျတ်မှ ဖြည့်စွက်၍ ထောက်ပံ့ပေးရန်

(ဂ)     မြစိမ်းရောင်အသားကဏ္ဍတွင် စီမံကိန်းသည် ကျေးလက်ပြည်သူများဆင်းရဲမှုလျှော့ချ ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုမှ မန္တလေးတိုင်းတွင် ကျေးရွာပေါင်း(၃၀)ကျော်သာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်သေး၍ နောက်ထပ်ကျေးရွာ များအတွက် တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျတ်မှ လျာထားဆောင်ရွက်ပေးရန်

(ဃ)    ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူငယ်များဖြစ်လာစေရန် School Milk Program ကို ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျတ်မှ ခွင့်ပြုငွေများပေးရန်။

(င)     မွေးမြူရေးအခြေခံသင်တန်းများကို တစ်နှစ်(၄)ကြိမ်ထက်မက တောင်သူများကို ပညာပေးရန်

(စ)     မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျတ်မှ လုံလုံလောက်လောက် လျာထားသတ် မှတ်ပေးရန်၊

(ဆ)    မျိုးရိုးဗီဇသုတေသနစင်တာများရှိသင့်ပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ လုံလုံလောက် လောက်ရှိရန်

(ဇ)     မွေးမြူရေးတောင်သူများကို ချေးငွေထုတ်ချေးပေးရန်

(ဈ)     ဝက်သားပေါက်များကို နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းမည့်အစား ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးနိုင်ပေးနိုင်စေရန်

(ည)    မွေးမြူသူနှင့်စားသုံးသူများ အကျိုးစီးပွားအတွက် လိုင်စင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရန်

(ဋ)     ဇိဝလုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောဥပဒေတစ်ခုထွက်ရန်

(ဌ)     မွေးမြူရေးအတွက် မြေယာအခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာလုပ်ပေးရန်

(ဍ)     တရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချသောတိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ပေးရန်

(ဎ)     သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် Information Center များထားရှိပေးရန်

(ဏ)   ပြည်ပမှတင်သွင်းသောလယ်ယာထုတ်ကုန်နှင့် မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များကို အခွန်ပိုမို ၍ကောက်ခံမှသာလျှင် ပြည်တွင်းတောင်သူများ နစ်နာမှုမရှိနိုင်မှာဖြစ်သောကြောင့် အခွန်ကောက်ခံပေးရန်

(တ)    ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီသောမျိုးများကို တောင်သူများအလွယ်တကူရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်

နိဂုံး

၁၁။    ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ကျေးလက်နေတောင်သူလယ်သမားများ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများ၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မန္တလေးတိုင်းအတွင်း မြို့နယ် (၁၀) မြို့နယ်ကို ကွင်းဆင်းပြီးတောင်သူလယ်သမားများ အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသောသုံးသပ် အကြံပြုချက်တွင်ပါဝင်သည့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်လုပ်ငန်းများအား မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

ဥက္ကဋ္ဌ

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏ မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံပွဲမှ တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ၏ မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံပွဲမှ တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ

နိဒါန်း

၁။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီသည်(၁၇.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၁၈.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ  မြင်းခြံ၊ ညောင်ဦး၊ မိတ္ထီလာနှင့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်များရှိ ဒေသခံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူ တောင်သူလယ်သမားများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရန်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါ သည်။

ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

၃။      စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ အောက်ပါကော်မတီဝင်များ ကွင်းဆင်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်

          (က)    ဦးမြင့်ဆွေ                         ဥက္ကဋ္ဌ            စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ

          ( )   ဒေါက်တာကျော်နိုင်ဦး     အတွင်းရေးမှူး                          

          ( )   ဦးရဲမင်းဉီး                         အဖွဲ့ဝင်                               

          ()    ဦးမင်းအောင်                                                             

          ( )   ဦးစိုးမင်းထက်                                                           

          ( )   ဗိုလ်မှူးနိုင်လင်းအောင်                                                

၄။      စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ များ၏ တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများကို တင်ပြပေးရန်ဆွေးနွေးပြောကြားပါသည်။

မြင်းခြံမြို့နယ်တွေ့ဆုံပွဲ

၅။      ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ (၁၀၀၀) နာရီတွင် မြင်းခြံခရိုင်၊ အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရာ ဒေသခံပြည်သူ (၁၁၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

မြင်းခြံမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏တင်ပြချက်

၆။      မြင်းခြံမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ များကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်

          (က)    စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး

          ( )   ပုံစံ() ရရှိရေး

          ( )   မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရေး

          ()    စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများ အချိန်မှီရရှိရေးနှင့် နှစ်ရှည်ချေးငှားနိုင်ရေး

          ( )   အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ကြားနိုင်ရေး

          ( )   မြေယာမှုခင်းများ တရာရုံးသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရေး

        (သွင်းအားစုများအပေါ်အရည်အသွေးပြည့်မှီရေးအတွက်စနစ်တကျစစ်ဆေးပေးနိုင်ရေး      

         ( )   သီးနှံစျေးကွက်ခိုင်မာရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့်အစိုးရမှချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရေး

          (စျ )    ရာသီဉတုနှင့်စျေးကွက်သတင်းများအား တောင်သူများမှ  အချိန်မှီသိရှိနိုင်ရေး

ညောင်ဦးမြို့နယ်တွေ့ဆုံပွဲ

၇။      ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ (၁၄၀၀) နာရီတွင် ညောင်ဦးခရိုင်၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရာ ဒေသခံပြည်သူ (၇၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ညောင်ဦးမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏တင်ပြချက်

၈။      ညောင်ဦးမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသည့်အခက် အခဲများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်

          (က)    သီးနှံစျေးကွက်ခိုင်မာမှုရှိရေး

          ( )   စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး

          ( )   စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေအား ယခုထက်ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးရန်

          ()    သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ မူလပိုင်ရှင်ထံသို့အမြန်ပြန်လည်ရရှိရန်

          ( )   တောင်သူများအတွက် စျေးသက်သာနိုင်စေရန် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာများတင်   သွင်းရာတွင် အခွန်ကောက်ခံမှု လျော့ပေါ့ပေးရန်။

          ( )   Dry Zone သစ်တောစီမံကိန်းကို ရေရှည်တည်တံ့အောင်လုပ်ဆောင်ရန်။

မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွေ့ဆုံပွဲ

၉။      ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ (၁၀၀၀) နာရီတွင် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ကန်တော် မင်္ဂလာခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရာ ဒေသခံ ပြည်သူ (၁၁၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

မိတ္ထီလာမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏တင်ပြချက်

၁၀။    မိတ္ထီလာမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲ များကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်

          (က)    စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး၊

          ( )   စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှတောင်သူများထံသို့မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး၊

          ( )   အရည်အသွေးပြည့်မီသောသွင်းအားစုများရရှိရေး၊

          ()    တောင်သူများထံသို့ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ဖြန့်ဖြူးပေးရေး၊

          ( )   စပါးသာမက အခြားသီးနှံများကိုလည်း အခြေခံစျေးသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး၊

          ( )   မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ နှစ်ရှည်ချေးငွေချထား   ပေးနိုင်ရေး

         ()    ပုံစံ()များ မှားယွင်းနေမှုများအား အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရေး

ရမည်းသင်းမြို့နယ်တွေ့ဆုံပွဲ

၁၁။    ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ (၁၄၀၀) နာရီတွင် ရမည်းသင်းခရိုင်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရာ ဒေသခံ ပြည်သူ (၇၄) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏တင်ပြချက်

၁၂။     ရမည်းသင်းမြို့နယ် တောင်သူများနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏ တွေ့ကြုံရသည့် အခက် အခဲများကို အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်

          (က)    စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေလုံလောက်စွာရရှိရေး၊

          ( )   မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအတွက် နိုင်ငံတော်မှ နှစ်ရှည်ချေးငွေချထား  ပေးနိုင်ရေး၊

          ( )   တောင်သူများ အပိုဝင်ငွေရရှိစေရန်အတွက် အားလပ်ချိန်တွင် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုခု သင်ကြားပေးနိုင်ရေး၊

          ()    တောင်သူများငှားရမ်းရသော လုပ်အားခနှင့် ထွက်ရှိလာသောသီးနှံစျေးနှုန်းမကိုက်ညီ သဖြင့် အရှုံးပေါ်နေသောကြောင့် စျေးကွက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရေး၊

        ( )   မြေယာအငြင်းပွားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးများသို့ လွှဲအပ်ပါက ငွေကုန်၊ အချိန် ကုန်သည့်အတွက်မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

အကြံပြုသုံးသပ်ချက်

၁၃။    ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီမှ မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်း၍ ဒေသခံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူတောင်သူများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ပါကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုသုံးသပ် တင်ပြအပ်ပါသည်

          (က)    တောင်သူများ သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် လိုအပ်ခြင်း၊

          ( )   ပုံစံ()ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မရရှိသေးသူများအား ပုံစံ()ထုတ်ပေးရန်၊  မှားယွင်း ထုတ်ပေးထားသော ပုံစံ()များအား အမှန်ပြင်ဆင်ပေးရန်နှင့် ပုံစံ() ထုတ်ပေးပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူများအား ထပ်မံထုတ်ပေးရန်၊

          ( )   စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ အချိန်မီ ရရှိရေးနှင့် နှစ်ရှည် ချေးငှားနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရန်၊

          ()    အားလပ်ချိန်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးရရန်၊

          ( )   သွင်းအားစုများ အရည်အသွေးပြည့်မီစေရေးနှင့် သွင်းအားစုအပေါ်အခွန် ကောက်ခံမှု လျော့ချပေးရန်၊

          ( )   စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးအတွက် တိမ်ကောနေသော ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များအား ပြန်လည် တူးဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ရေပေးမြောင်းများ ပြင်ဆင်ပေးရန်၊

          ()    သီးနှံစျေးကွက်ခိုင်မာစေရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့မှ နိုင်ငံတကာနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

         ( )   ရာသီဉတု၊ သီးနှံစျေးကွက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုရှယ် မီဒီယာများမှ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

         (စျ)     မြေယာအငြင်းပွားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးများသို့ လွှဲအပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ရန်၊

နိဂုံး

၁၄။    ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ သည်  မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သော ကျေးလက်နေ တောင်သူလယ်သမားများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး တောင်သူလယ်သမားများ အမှန်တကယ်လိုအပ်လျက်ရှိသော သုံးသပ်အကြံပြုချက်တွင်ပါ ဝင်သည့် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည့်လုပ်ငန်းများအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ချိတ် ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

ဥက္ကဋ္ဌ

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကော်မတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

 

 

 

 

 

 

 

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ

 

လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ

နိဒါန်း

၁။      လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် (၂.၉.၂၀၁၉) ရက် နေ့မှ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်နှင့် (၆.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၈.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်သို့ သွားရောက်၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။       မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်နှင့် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု၊ သုံးစွဲမှု၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ အခက်အခဲများနှင့် လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ခေတ်ကာလနှင့်အညီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များအား ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းတင်ပြပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

၃။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၇၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ – ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂၊ ၆၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီအား ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့) (၂၈.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) (၂၄.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် သက်တမ်းတိုးဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည် –

လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

(က)    ဦးမြင့်အောင်မိုး               ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)        ဥက္ကဋ္ဌ

( ခ )   ဦးချစ်မင်းသိန်း                မလှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)                  အဖွဲ့ဝင်

( ဂ )   ဒေါက်တာညီမင်းဟန်       အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)    အဖွဲ့ဝင်

(ဃ)    ဦးအောင်နိုင်လင်း            စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)                အဖွဲ့ဝင်

( င )   ဗိုလ်မှူးဝေယံမင်း            တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်          အဖွဲ့ဝင်

( စ )   ဗိုလ်ကြီးထွန်းဝင်းအောင်    တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်          အဖွဲ့ဝင်

(ဆ)    ဦးမင်းမင်း                      မတ္တရာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)            အတွင်းရေးမှူး

ကော်မတီ၏တာဝန်များ

၄။      ကော်မတီသည် မိမိတာဝန်ယူရမည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ၊ စည်ပင်သာယာ ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြို့နယ်အလိုက် ထူးခြားသောအခြေအနေများရှိပါလျှင် လိုအပ် ချက်များနှင့်အညီ မြေပြင်အရကွင်းဆင်းထိတွေ့လေ့လာ၍ ကော်မတီတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေး တင်ပြရမည်။

ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် တွေ့ရှိချက်များ

၅။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသည် (၂.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်သို့လည်းကောင်း၊ (၆.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၈.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမြို့နယ် (၆) မြို့နယ်သို့လည်းကောင်း သွားရောက်၍ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အတွက် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏စည်ပင်သာယာရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များအား တင်ပြသွားပါမည်။ ထိုသို့ကွင်းဆင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်-

(က)   ဦးမြင့်အောင်မိုး                  ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊                      ဥက္ကဋ္ဌ

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)

( ခ )  ဦးချစ်မင်းသိန်း                          မလှိုင်မြို့နယ်၊                          အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)

( ဂ )  ဒေါက်တာညီမင်းဟန်           အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊                  အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)

(ဃ)   ဦးအောင်နိုင်လင်း                      စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊                       အဖွဲ့ဝင်

မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)

( င )  ဗိုလ်မှူးဝေယံမင်း                      တပ်မတော်သား                       အဖွဲ့ဝင်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

( စ )  ဗိုလ်ကြီးထွန်းဝင်းအောင်             တပ်မတော်သား                       အဖွဲ့ဝင်

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်

(ဆ)   ဦးမင်းမင်း                                မတ္တရာမြို့နယ်၊                   အတွင်းရေးမှူး

မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)

(ဇ)    ဦးရဲထွဋ်အောင်              ဒုတိယဉီးစီးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံး

(ဈ)    ဦးနေဇင်လင်း             အငယ်တန်းစာရေး၊ လွှတ်တော်ရုံး

၆။      မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်၏ စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု၊ သုံးစွဲမှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် အခက်အခဲများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး တင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    မြို့စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း ဘေးတွဲ / ဆိုက်တွဲယာဉ်များသည် တရားဝင် လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းမရှိဘဲ မောင်းနှင်နေသည့်အတွက် ဥပဒေအရအရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

( ခ )  မြို့နယ်အများစု၏ တစ်နှစ်စာဘဏ္ဍာငွေကောက်ခံရရှိမှုမှာ နည်းပါးသဖြင့် မြို့၏ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေ (သို့မဟုတ်) ခေတ်မီအမှိုက်သိမ်းယာဉ်များ၊ ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်များ၊ ရေသယ်ယာဉ်များ၊ အမှိုက်ဆယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုသည့်ယာဉ်များ၊ လမ်းကြိတ်စက်များ၊ ဘက်ဟိုးများ စသည့် စက်ယန္တရားများအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဆိုပါက မြို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။

(ဂ)     မြို့စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခြားဌာန ဆိုင်ရာများ၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ အပြန် အလှန် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။

(ဃ)    ကျူးကျော်ကိစ္စများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် မြို့အကွက်ချ မြေပုံများတိုင်းတာရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(င)     အိမ်ဆောက်မိန့်များခွင့်ပြုရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ချန်လှပ်ရမည့် အရှေ့/ အနောက်၊ ဘေးဘယ်/ညာ အကွာအဝေးမှာ ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် နေအိမ်ခြံဝန်းကျဉ်းမြောင်း သည့်နေရာများ၌ အိမ်ဆောက်မိန့်ခွင့်ပြုရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။

(စ)     ခွေးလေခွေးလွင့်များရှင်းလင်းရေးအနေဖြင့် လက်ရှိပြဌာန်းထားသော ဥပဒေတွင်မပါ ရှိသည့်အတွက် ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။

(ဆ)    သားသတ်လိုင်စင် လုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် ခေါင်းခွန်ပေးဆောင်ရာတွင် စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့သို့ ပေးဆောင်ရသည့်အခွန်ထက် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဉီးစီးဌာန သို့ ပေးဆောင်ရသည့်အခွန်မှာ ပိုမိုများပြားနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဇ)     မြို့နယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့သာယာလှပရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆည်မြောင်းဉီးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနှင့် မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

(ဈ)     ဘတ်ဂျက်လျာထားရာတွင် သဘာဝဘေးနှင့် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် ရန် သီးခြားဘတ်ဂျက်မရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။

(ည)    Budget Estimate (B.E) ရေးဆွဲပြီးနောက် (၃) လအကြာတွင် Revised Estimate (RE) ပြန်လည်လျာထားပေးပို့ရသည်မှာ အချိန်အလွန်နီးကပ်သဖြင့် လုပ်ငန်းများ လျာထားရာတွင် အခက်အခဲများ တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဋ)     မိမိမြို့နယ်မှကောက်ခံရရှိသည့် ဘဏ္ဍာငွေများကို ဘတ်ဂျက်နှစ်အကုန်တွင် ပိုလျှံပါက တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းရပြီး ပြန်လည်ထုတ်ယူ သုံးစွဲခွင့်မရှိသည့် အတွက်  မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ဌ)     အချို့မြို့နယ်များ၏ သာမန်အသုံးစရိတ်သည် မြို့ဝင်ငွေ၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ကျော် လွန်နေသဖြင့် မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။

(ဍ)     ယခင်က ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည့်အတွက် ထပ်ပိုးလွှာခင်းကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းသာ ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပြီး တစ်ကယ့်မြေပြင်အခြေအနေတွင် နှစ်ကာလကြာမြင့်ပြီး အလွန် အမင်းပျက်စီးယိုယွင်းနေကာ မူလကတ္တရာလမ်းမရှိတော့သဖြင့် မြေပြင်အခြေအနေ အတိုင်း ပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဎ)     မြို့နယ်အများစု၏ အဓိကဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုမှာ မြို့အဝင်ဘီးကောက်လုပ်ငန်းမှသာ  ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဏ)   ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာနမရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် မြို့စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဘီးခွန်ကောက်ခံရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(တ)    ဝန်ထမ်းများ၏လစာနှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းလစာများမှာ မြို့နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေမှသာ ထုတ်ပေးရပြီး အချို့မြို့နယ်များတွင် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအင်အား ပိုမိုများပြားနေ သဖြင့်  မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ထ)    မြို့တွင်းရှိ မော်တော်ယာဉ်များအား ဖမ်းဆီးအရေးယူရာတွင် ယခင်စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့မှ ဒဏ်ကြေးငွေများ ခွဲဝေရရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် ရရှိခြင်းမရှိတော့ သဖြင့် ပြန်လည်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဒ)     အထူးကုန်စည်ဥပဒေကြောင့် နွားပွဲဈေးရှိသည့် မြို့နယ်များတွင် နွားပွဲဈေး အခွန်အခ ရရှိငွေမှာနည်းပါးလာသဖြင့် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဓ)     စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့သည် ပြည်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဌာနဖြစ်သည့် အတွက် လုပ်ငန်းများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းအင်အား လုံလောက်စွာ ခန့်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။      မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်၏ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် (၆.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၈.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဆိုပါ မြို့နယ်များ၏ တွေ့ရှိချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    မြို့နယ်များအတွင်း အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများပေါ်ပေါက်ပါက အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သီးခြားရန်ပုံငွေလျာထားဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ)     သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားမှုနှင့် ပြန်လည်အစားထိုးခန့်ထားရာတွင် လျှောက် ထားလာသော ဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသည့် အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဂ)     မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ ယခင် (၅) မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်၍ ယခုအခါအမရပူရမြို့နယ်အား မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ပါဝင်လာသည့်အခါ ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်အရ ယာယီဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားဆောင်ရွက် နေရသည့်အတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)    ကျူးရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ အနေဖြင့် ယခုထက်ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(င)     အဆောက်အဉီများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် အိမ်ဆောက်မိန့် တင်ပြခြင်းမရှိဘဲ ဆောက်လုပ်သူများအနေဖြင့် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရာ၌ 1SqFt လျှင် (၂၅၀၀) ကျပ် နှုန်းသာ ပေးဆောင်ရပြီး အိမ်ဆောက်မိန့်တင်ပြပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ချန်လှပ် ရမည့်ဧရိယာ အရှေ့/အနောက်၊ ဘေးဘယ်/ညာ အကွာအဝေး မကိုက်ညီသော ကြောင့် ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ရာတွင် 1SqFt လျှင် (၁၅၀၀၀)ကျပ်နှုန်း ပေးဆောင် ရသဖြင့် ဒဏ်ကြေးငွေမညီမျှမှုအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)     မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် မြို့နယ်အလိုက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေချ ထားရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျလျက်ရှိသော မြို့နယ်များအား ဘတ်ဂျက်ပိုမိုလျာထား ချထားပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

၈။      မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်၏ စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော တိုင်း ဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ် ချက်များ၊ အခက်အခဲများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး တင်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)    အဆောက်အဉီဆောက်လုပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များမှာ အားနည်းချက် ရှိသဖြင့် လိုက်နာမှုမရှိဘဲ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံကျူးလွန်နေသောကြောင့် ထိထိရောက် ရောက်အရေးယူရန် အခက်အခဲများ တွေ့ရှိရပါသည်။ (ဥပမာအနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ကူးတို့လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်အား ရဲအရေးပိုင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ကြောင့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။)

(ခ)     သားသတ်လိုင်စင်တွင် ခွင့်ပြုသည့်အကောင်အရေအတွက်နှင့် စားသုံးသူ အရေအတွက် မှာ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ)     စည်ပင်ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ရာတွင် ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အား တိကျ စွာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများ တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ)    ပုဒ်မ (၈)၊ ပုဒ်မခွဲ(ည)တွင် သင့်လျော်သော ပညာအရည်အချင်း၊ တတ်သိပညာရှင်၊ စီးပွားရေးပညာရှင်ဆိုသည့် စကားရပ်အား တိကျစွာထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိ သဖြင့် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(င)     အမှိုက်သိမ်းယာဉ် နောက်လိုက်လုပ်သားခန့်အပ်ရာတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်း (၈) တန်းအောင်ဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် ယာဉ်မောင်းခန့်အပ်ရာတွင် (၁၀) တန်းအောင် ဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်မှာ အမှန်တကယ် လုပ်သားခန့်အပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)     ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များတွင် တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေပုဒ်မ (၁၀) ဂ ပါ အမည်ပေါက်လျက် ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သော မြေနှင့်အိမ်တွင် (သို့မဟုတ်) တိုက်ခန်းတွင်နေထိုက်လျက်ရှိသူဟူသော စကားရပ် အစား ခိုင်မာသောအထောက်အထားပြနိုင်သူဟု အစားထိုးပြဌာန်းပေးရန်လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

၉။      မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရန် သီးခြားတင်ပြချက်များ မရှိပါ။

မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များ

၁၀။    မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိမှုမှာ မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သုံးစွဲရာတွင် လုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့် အချို့လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးမှ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည့်အချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည် –

(၁)     ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အနေဖြင့် (၂၄) နာရီ မြို့ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဂါလံ (၃၀၀၀၀၀) ဆံ့ ရေကန်တစ်ကန် နှင့် အမှိုက်မီးရှို့စက်တစ်လုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ)     တံတားဦးမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     တံတားဦးမြို့နယ်အနေဖြင့် အင်းဝဒေသမှ (Zone Fee) မရရှိသော်လည်း အမှိုက်သိမ်းစနစ်များအား သွားရောက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေရသည့် အတွက် အမှိုက်သိမ်းယာဉ် (၂) စီး အဓိကလိုအပ်လျက်ရှိပြီး မြို့၏ဝင်ငွေမှာ အလွန် နည်းပါးသည့်အတွက်ကြောင့် မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်ဆောင် နိုင်ရန်အတွက် ညောင်ဦးမြို့နယ်ကဲ့သို့ (Zone Fee) ဝင်ငွေမှရာခိုင်နှုန်းတစ်ခု အနေဖြင့် ရန်ပုံငွေတွင်ရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ဂ)     စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပလိပ်အုပ်စုမှာ လူဦးရေထူထပ်ပြီး အိမ်ခြေများပြားသည့်အပြင် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရာတွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နှင့် အနည်းငယ်အလှမ်းကွာဝေးသဖြင့် ပလိပ် အုပ်စုတွင် အဖွဲ့ရုံးငယ်တစ်ခုနှင့် လိုအပ်သည့်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားနိုင်ရေးရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ရှိ ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံဧရိယာတွင် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့မှ ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့်အပြင် စက်ရုံဧရိယာမှထွက်ရှိလာသော အမှိုက်များကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိသည့် အတွက်ကြောင့် အဆိုပါစက်ရုံ ဧရိယာအား ကွပ်ကဲခွင့်ရရှိပါက မြို့သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး ပိုမိုလုပ်ဆောင် နိုင်မည့်အပြင်  အခွန်အခများလည်း ရရှိလာမည်ဖြစ်သဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     အမှိုက်ကျင်းမြေနေရာအား ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ကန့်ကွက်တိုင်ကြား မှုများကြောင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် အမှိုက်မီးရှို့စက်တစ်လုံးအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)    ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည် –

(၁)     ရမည်းသင်းမြို့ရှိ နဝင်းချောင်းနှင့်စည်ပင်ရေမြောင်းအား (၃) ပေအကျယ် အုတ်ရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၂)      မြို့ရေပေးဝေရေး ပိုက်လိုင်းများမှာ နှစ်ကာလကြာမြင့်ပြီဖြစ်သဖြင့် အသစ် လဲလှယ်တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ဝါတိုးအလယ်ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်နှင့် ရွှေပြည်သာရပ်ကွက်များအား အခွန်အခစည်းကြပ်နိုင်ရန်အတွက် မြို့စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(င)     ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည် –

(၁)     မြို့အဝင်မိန်းလမ်းမကြီးနှင့် ပါရမီလမ်းအား နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိရာ မြို့ဘဏ္ဍာငွေနည်းပါးသည့် အတွက်ကြောင့် ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      တဲကြီးကုန်းရွာ ကျေးလက်ဈေးအား လယ်ယာမြေအခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရာ ကြန့်ကြာနေသည့်အတွက်ကြောင့် အမြန်ဆုံးရရှိရေး ဆောင်ရွက် ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     မြို့ရေပေးဝေရေးအတွက် ပေ (၄၀၀)၊ (၄) လက်မ စက်ရေတွင်း တစ်တွင်းအား ဆောက်လုပ်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     (မင်းလမ်း၊ ဖက်တော၊ ကျူတောဝ) တို့အား အခွန်အခစည်းကြပ်နိုင်ရန် အတွက် မြို့စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)     ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ဝမ်းတွင်း၊ သဲတောလမ်းမကြီး တိုးချဲ့ရန်အတွက် မြို့ဘဏ္ဍာငွေ နည်းပါးသည့်အတွက်ကြောင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် မြို့တွင်း မြေအောက်ဖိုက်ဘာကေဘယ်ကြိုးများ သွယ်တန်းရာ၌ ဌာနမှအခွန်အခမရရှိ သည့်အတွက်ကြောင့် ရရှိအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါ သည်။

(ဆ)    သာစည်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     သာစည်မြို့နယ်အနေဖြင့် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် မြေနေရာ လျာထားပြီး မြို့နယ်နှင့်ခရိုင်များသို့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြထားရာ ကြန့်ကြာနေ သည့်အတွက်ကြောင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဇ)     မိတ္ထီလာမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည် –

(၁)     ဈေးအနောက်ဖက်ရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် မြေနေရာအား စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအဖွဲ့နှင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနတို့သို့ ငှားရမ်းထားရှိပြီး အဆိုပါမြေနေရာ အား (Shopping Mall) ဆောက်လုပ်ပေးရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအား တင်ပြထားရှိရာ ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။( အထက်ပါ ငှားရမ်းထားသည့် ဌာန (၂) ခုမှလည်း (Shopping Mall) ဆောက်လုပ်ပါက ဖယ်ရှားပေးရန် သဘောတူညီမှု ရရှိထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။)

(၂)      အောင်ဆန်းမြို့သစ် မြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်လျှက်ရှိသော ဘဏ္ဍာငွေအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     မြို့ရှိရေဆိုးစုကန်မှ ရေဆိုးစုပ်ထုတ်ရန်အတွက် ရေမြောင်း (Precast) စနစ် ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     ကားကွင်းအဟောင်းနေရာမှ ကားကွင်းအသစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုလိုသည့် ကားဂိတ်များရှိသည့်အတွက် ကြန့်ကြာ လျက်ရှိရာ အမြန်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၅)     မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်မှ ထွက်ရှိလာသော ရေဆိုးများအား ပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် စွန့်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော (၁၁၀၀) ပေရှိသည့် လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါ သည်။

(၆)     လမ်းမီးမီတာများအား ပါဝါမီတာများအဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်ရန် အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဈ)     မလှိုင်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မလှိုင်မြို့နယ်အနေဖြင့် ဈေးအနောက်ဖက်ရှိ ပွဲစားတန်းလမ်းမကြီးအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရေစုကန်တစ်ကန် လိုအပ် လျက်ရှိရာ ဘဏ္ဍာငွေအခွန်အခနည်းပါးသည့်အတွက်ကြောင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ည)    ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့တော်ခန်းမဆောက်လုပ်ရန်အတွက် တိုင်းအစိုးရဘတ်ဂျက်မှ ထောက်ပံ့ ပေးမည်ဟု ပြောကြားထားသော်လည်း ရရှိခြင်းမရှိသေးသဖြင့် ကူညီဆောင် ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      မြို့တွင်းလမ်းသွယ်များ၏အကျယ်မှာ (၈) ပေခန့်သာရှိသဖြင့် သတ်မှတ်လမ်း အကျယ်ရရှိအောင်ဖောက်လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် လမ်းအကျယ် သတ်မှတ် ချက်အား ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါ သည်။

(၃)     ဘဏ္ဍာအခွန်အခရငွေ နည်းပါးသည့်အတွက် မြို့တွင်းလမ်းမီးများ သွယ်တန်း ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့်  ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၄)    စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် မြို့သာမြို့ (၃ခ) အနေဖြင့် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၅)     မြို့တွင်းမှ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းသွားသည့် ရေထွက် မြောင်းသည် တိမ်ကောနေသည့်အပြင် စနစ်တကျဖော်ဆောင်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ရပ်ကွက်များအတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပါသဖြင့်   အဆိုပါ ရေထွက်မြောင်းအား အမြန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဋ)     နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည် –

(၁)     မြို့ရေပေးဝေရေးအတွက် အသုံးမပြုတော့သည့် မီးသတ်အဆောက်အဦဟောင်း မြေနေရာအား ရရှိပါက မြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရရှိနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ပြင်စည်ကျေးရွာအား အခွန်အခ စည်းကြပ်နိုင်ရန်အတွက် မြို့စည်ပင်သာယာ ရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ရေပေးဝေရေးဝန်ဆောင်ခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ တောင်းခံထားသည်ကို ခွင့်ပြုမိန့်အမြန်ဆုံးရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဌ)     ညောင်ဦးမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် မြို့စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ရှေးဟောင်းဥပဒေ လွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက် စည်ပင် ဥပဒေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စများတွင် အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ (ဥပမာအနေဖြင့် ဟိုတယ် (၇၈) လုံးအား ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားသော်လည်း ခွင့်ပြုချက်ပြန်လည်ရရှိ ခြင်းမရှိပါ။ အခြားမြို့နယ်များတွင် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ ဆောင် ရွက်ခွင့်ရရှိသော်လည်း ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် ရှေးဟောင်းဥပဒေလွှမ်းမိုး မှုများနေသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ် ပါသည်။)

(၂)      ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန(ပဆင) မှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော လမ်းမကြီးများ ( လမ်းနယ်နိမိတ်) အတွင်း ကျူးကျော်ဖွင့်လှစ် ထားသည့် လမ်းဘေးကျူးဈေးဆိုင်များအား စည်ပင်ဥပဒေဖြင့် ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်၍ မရသဖြင့်  ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန (ပဆင) မှ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၃)     ညောင်ဦးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် (Zone Fee) ကြေး (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ရရှိသော်လည်း ရရှိ ခြင်းမရှိသေးပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးရရှိအောင်နှင့် (Zone Fee) ကြေးရရှိမှသာ နိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွား ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် ကူးတို့လုပ်ငန်းမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေသူများ အား တရားစွဲဆိုခြင်းဆောင်ရွက်သည့်အခါ အနည်းဆုံး အချိန်တစ်နှစ်ခန့် ကြာ မြင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တရားစွဲဆိုထားသော်လည်း ထပ်မံလုပ်ကိုင်နေသဖြင့် ရဲအရေးပိုင်အမှုဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါက ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်သွား နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဍ)     မြင်းခြံမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြင်းခြံမြို့၏ အမှိုက်သိမ်းစနစ်မှာ လက်ရှိအချိန်တွင် ရွှေဖြိုးယံကုမ္ပဏီမှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အတွက် အဆင်ပြေမှုရှိသော်လည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ အကူအညီမရတော့သည့်အခါ အမှိုက်သိမ်းစနစ် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ခေတ်မှီအမှိုက်သိမ်းယာဉ်များ လိုအပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင် ရေး လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      မြင်းခြံမြို့မှထွက်သည့် ရေဆိုးမြောင်းအား ဖောက်လုပ်ရန်အတွက် ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန (ပဆင) လမ်းနှင့် မီးရထားလမ်းတို့အား ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွား ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဎ)     ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

(၁)     ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ရေပေးဝေရေးအတွက် အသုံးပြုသည့်ရေပိုက် လိုင်းများ မှာ နှစ်ကာလကြာမြင့်နေသဖြင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အတွက် (၁၂) လက်မ ရေပိုက်အရှည် (၄) မိုင် (၂၂၀၀) ပေအား လိုအပ်လျက်ရှိရာ မြို့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု နည်းပါးသည့်အတွက်  ထောက်ပံ့ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      မြို့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု နည်းပါးသည့်အတွက်  မြို့တွင်းလမ်းမီးများ သွယ်တန်း နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်မီးကြိုးများအား ထောက်ပံ့ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ကိုယ်ထူကိုယ်ထလမ်းများခင်းကျင်းရာတွင် လိုအပ်သည့် ဘိလပ်မြေအိတ်များ အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းများပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကူညီပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဏ)   တောင်သာမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     တောင်သာမြို့ရေပေးဝေရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ရေအရင်းအမြစ် ရရှိမည့်နေရာအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရာ အဆိုပါနေရာမှ မြို့တွင်းသို့ သွယ်တန်းရန်အတွက် ရေပိုက်များအား ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(တ)    မတ္တရာမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု နည်းပါးသည့်အတွက် ခေတ်မီအမှိုက်သိမ်းယာဉ် (၂) စီးနှင့် လမ်းကြိတ်စက် (၁) စီး အမြန်ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ထ)    စဉ့်ကူးမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     စဉ့်ကူးမြို့ကွက်သစ်များအား ရေပေးဝေနိုင်ရန်အတွက်ဂါလံ (၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ ရေကန်လိုအပ်လျက်ရှိရာ မြို့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုနည်းပါးသဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၂)      စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်တွင် မပါဝင်သည့်ကျေးရွာများတွင် ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ လူသေအလောင်းများအား မြှုပ်နှံရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် မြစ်အတွင်း၌သာသင်္ဂြိုလ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသည့်အတွက် မီးသဂြိုလ်စက် တောင်းခံထားသော်လည်း စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်တွင် မပါဝင်သော ကြောင့် ဘက်ဂျက်လျာထား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခွင့်မရှိသဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     နွယ်ရုံကျေးရွာနှင့် ကျည်တောက်ပေါက်ကျေးရွာရှိ သင်္ချိုင်းဟောင်းမြေနေရာ အား ဈေးမြေနေရာအဖြစ် တင်ပြတောင်းခံထားသော်လည်း ကြန့်ကြာနေသည့် အတွက် အမြန်ဆုံးရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိ ပါသည်။

 

(ဒ)     သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့ဘဏ္ဍာငွေ ပိုမိုကောက်ခံရရှိနိုင်ရေးအတွက် ၃ (ခ) ရွာ (၆) ရွာအား မြို့စည်ပင် သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      သပိတ်ကျင်းမြို့သည် တစ်ဖက်ပိတ်မြို့ဖြစ်နေသည့်အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     မြို့ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုမှာ နည်းပါးသည့်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်သည့် လမ်း / တံတားလုပ်ငန်းများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ဓ)     မိုးကုတ်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့အလယ်မိန်းလမ်းမကြီးမှာ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာန (ပဆင) ပိုင် လမ်းဖြစ်သဖြင့် အိမ်ဆောက်မိန့် ထုတ်ပေးရာတွင် (ပဆင) ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်များအရ အခက်အခဲများရှိသဖြင့် ၎င်းလမ်းအား စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့ပိုင်လမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးပါက မြို့သာယာလှပရေးကိစ္စ များ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၂)      မင်္ဂလာရေကန်အား ဗေဒါ/ဒိုက်များဆယ်ယူခြင်းအား လူလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ပါက အချိန်တစ်လခန့် ကြာမြင့်သဖြင့်မန္တလေးကျုံးအတွင်း အသုံးပြုလျက်ရှိသော အမှိုက်ဆယ်ယာဉ်ကဲ့သို့ အလားတူယာဉ်တစ်စီး ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၃)     အချို့ပြည်သူများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ ပုံစံ (၇) ထုတ်ယူကာ တောရှင်းခွင့် တင်ပြတောင်းခံပြီး အမှန်တကယ် စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိဘဲ ထင်းများ ခုတ်ယူ၍ ရောင်းစားနေသည့်အတွက် ရေဝေ / ရေလဲများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့် ပုံစံ (၇) ချထား ပေးခြင်းမပြုရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     ဘားနပ်(စ်)သင်္ချိုင်းမှာ သမိုင်းဝင်မြေနေရာဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါနေရာ အနီးတွင် ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်များ ချထားပေးခြင်းမပြုရန်နှင့် ပြည်သူများ ၏အသက်အိုးအိမ်များ ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အတွက် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်များ ချထားပေးခြင်းမပြုနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(န)     ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းများမှ မြို့စည်ပင်သာယာရေးအတွက် အခွန်အခများရရှိအောင် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      လယ်ယာမြေကျူးကျော်မှုကိစ္စများတွင် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသော်လည်း တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဌာနဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဟူသော မှတ်ချက်ကြောင့် ဝင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများကိုသာ တာဝန်ပေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     (၃-ခ) နယ်မြေ အုန်းချောကျေးရွာသည် အလွန်စည်ကားပြီး အုပ်ချုပ်မှုအလှမ်း ကွာဝေးသည့်အတွက်ကြောင့် စည်ပင်ရုံးခွဲတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(၄)     မြို့သာယာလှပရေးအတွက်(Single Arm) မီးတိုင်များအား ထောက်ပံ့ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၅)     မြို့တွင်းရှိ ရေမြောင်းများအား အုတ်စီရေမြောင်းများအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

 

(ပ)     ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းသွားနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ထောက်ပို့ပန်းခြံမြေဧရိယာအတွင်း ကျူးကျော် လူနေဆိုင်ခန်း (၁၀) ခန်းရှိရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ တစ်ထပ်ဈေးဆိုင်ခန်း များ ဆောက်လုပ်ပြီး ပြန်လည်နေရာချထားပေးရာ (၇) ဦးမှာ နေရာရယူပြီး ကျန် (၃) ဦးမှာ ဆန္ဒမပြုဘဲ ဆက်လက်ကျူးကျော်နေသည့်အတွက်ကြောင့် တရားစွဲဆိုထားသော်လည်း ကြန့်ကြာနေသည့်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါ သည်။

(၃)     ရပ်ကွက်ကြီး (၈) တွင် ပဒေသာမြို့သစ်ရှိ သားသတ်ရုံမှာ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လူဦးရေထူထပ်များပြားလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အနံ့ဆိုးများနှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာနိုင်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သားသတ်ရုံမြေ နေရာသစ်အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ သစ်တောမြေဧရိယာအတွင်း ရှိ မြေ (၄) ဧကခန့်အား သားသတ်ရုံ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ကြိုးဝိုင်းမြေ အတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက တင်ပြထားရှိသော်လည်း ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိသေးသဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     ယခုလက်ရှိ အမှိုက်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည့် အမှိုက်ကျင်းမြေနေရာ၏ ဆက်စပ် တောရိုင်းမြေနေရာ (၅) ဧကအား အမှိုက်ကျင်းမြေနေရာအဖြစ် တိုးချဲ့အသုံးပြု ခွင့်ရရှိရေးအတွက် မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှတဆင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ပြပေးရန် အဆိုပြုထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါ သည်။

(၅)     ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက်ကြီး (၂၁) ခုရှိရာ (၁၁) ခုအနေဖြင့် မြေအမျိုးအစား (သစ်တောမြေ/ ယာမြေ/ ရပ်ကွက်မြေ) အဖြစ် မခွဲခြားရသေးသည့်အတွက် အဆောက်အဉီးဆောက်လုပ်ခွင့်မရရှိသေးသဖြင့် မြို့မြေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၆)     ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ (GEC) အရောင်းဆိုင်မြေနေရာနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် () မြို့နယ်၏ အကြံပြု တင်ပြချက်များ

၁၁။ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုတင်ပြချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(က)    အမရပူရမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

(၁)     အမရပူရမြို့နယ်သည် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း ပါဝင်သော မြို့နယ်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် အခွန်အခ များကောက်ခံသည့်နေရာတွင် အခက်အခဲရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၂)      အမရပူရမြို့နယ်သည် ရပ်ကွက် (၁၆) ရပ်ကွက်ရှိသော်လည်း ယခင်ဖွဲ့စည်းပုံ (၉) ရပ်ကွက် ဝန်ထမ်းအင်အားဖြင့်သာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေရသည့် အတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ခိုင်ကြေးသတ်မှတ်ချက်အား မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်သာတူညီမျှရရှိရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ)     ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်သည် မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်အကျဆုံး မြို့နယ် ဖြစ်သည့်အတွက် ဘတ်ဂျက်ပိုမိုလျာထားပေးနိုင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

(ဂ)     ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     သန့်ရှင်းရေးဌာနအနေဖြင့် မြောင်းဆည်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်း အင်အား (၁၈) ဉီးသာရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့် ပိုမိုခန့်ထား ပေးရန်နှင့် မြောင်းဆည်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြို့နယ် (၁) မြို့နယ်လျှင် အနည်းဆုံး (၅၀) ခန့်ထားပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ယခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စက်ယန္တရား များအား ထပ်မံ့ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ပြည်သူများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထလမ်းများခင်းရာတွင် အင်တိုက်အားတိုက်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထလမ်းများခင်းရန် ဘတ်ဂျက် ပိုမိုလျာထားဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(ဃ)    မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် စည်ပင်သာယာမှ ဝန်ထမ်း (၁) ဉီး တွဲဖက်ထားရှိ ပါက စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပိုမိုဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(င)     အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ဆိပ်ကမ်းသာယာလှပစေရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနှင့် စီမံချက် ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      ကမ်းနားလမ်းရှိ တန်ဖိုးမျှတ (စံပယ်၊ နှင်းဆီ၊ ကံ့ကော်) အငှားအိမ်ယာများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)     ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ သီးခြားအကြံပြုတင်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ကျူးရှင်းလင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် ထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်များ ထည့်သွင်းပြဌာန်းပေးရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။

(၂)      သန့်ရှင်းရေးဌာနအနေဖြင့် မြောင်းဆည်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှန် တကယ် လာရောက်လုပ်ကိုင်သူမှာ ဝန်ထမ်းအင်အား (၂၅) ဉီးသာရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့် ပိုမိုခန့်ထားပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၃)     ရေမြောင်းအားဖုံးအုပ်ထားသည့် မြောင်းဖုံးများအား အခိုင်အမာဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ထား မှုများအား မြောင်းဆည်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် စီမံချက်ဖြင့်ဖယ်ရှားရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

(၄)     ရေမြောင်းများအတွင်း ရေပေးဝေရေးပိုက်များ တပ်ဆင်ထားမှုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင် တပ်ဆင်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

၁၂။     မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်ပြင်ပ (၂၂) မြို့နယ်နှင့် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်တို့၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှု၊ သုံးစွဲမှု၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများနှင့် လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ ခေတ်နှင့်အညီပြင်ဆင်ရန် လိုအပ် ချက်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံကွင်းဆင်းရာတွင် မြို့နယ်များအနေဖြင့် မိမိမြို့နယ်များမှ ကောက်ခံ ရရှိသော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေဖြင့်သာ မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ အချို့ မြို့နယ်များ၏ ဘဏ္ဍာငွေကောက်ခံရရှိမှုမှာ မြို့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသင့်အတင့် လုံလောက် မှုရှိသော်လည်း အချို့မြို့နယ်များမှာ ဘဏ္ဍာငွေကောက်ခံရရှိမှုနည်းပါးသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဘဏ္ဍာငွေ (သို့မဟုတ်) စက်ယန္တရားများ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

၁၃။    ယခုလက်ရှိ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥပဒေနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေတို့တွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့များအနေဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ ခေတ်ကာလနှင့် မလျော်ညီသဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်ပုဒ်မများ၊ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြဌာန်းရန်လိုအပ်သော ပုဒ်မ များအား သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများနှင့် ပြည်သူလူထုတို့၏ ဆွေးနွေးတင်ပြ ချက်များအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍   ဥပဒေပြင်ဆင်ရာ၌ ထည့်သွင်းပြဌာန်းသွားရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါ သည်။

အကြံပြုချက်

၁၄။    မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပ (၂၂) မြို့နယ်၏ တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင် သာယာအဖွဲ့များဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်များ၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအား  မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် အလေးထားထည့်သွင်းရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ပြဆွေးနွေးသည့် လိုအပ်ချက်များ အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အမြန်ဆုံးကူညီ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

၁၅။    မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်တို့၏  ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုမှာ အခက်အခဲမရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ ယခင် (၅) မြို့နယ် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံသာ ဖြစ်နေသည့်အတွက်  မန္တလေးမြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအား စနစ်တကျပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခန့်ထား ရန်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုတွင် အညီအမျှသဘောမျိုး ခွဲဝေခြင်းမပြုဘဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသည့် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ခွဲဝေချထားပေးရန် လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

၁၆။    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ( Master Plan ) များ စနစ်တကျရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

၁၇။      မြို့နယ်များ၏ ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ချက်များအား တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလည်း ပံပိုးသင့်သလို မိမိမြို့နယ်အတွင်းတွင် ရရှိသင့်သည့် ဘဏ္ဍာငွေများကိုလည်း ထပ်မံရရှိအောင် ရှာဖွေသင့်ပါသည်။ မြို့တော်များသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရုံမျှမက မြို့နယ်များပါ ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သာယာမှသာ တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ၏ပုံရိပ်ဟာ ပိုမိုထင်ရှားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

နိဂုံး

၁၈။    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အနေဖြင့် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်နှင့် မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်တို့၏ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံကွင်းဆင်းရာတွင် မြို့နယ်များမှတင်ပြလာသော လိုအပ်ချက်များ၊ တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များအား သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပူးတွဲ   –         ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် မြို့နယ် (၂၂) မြို့နယ်၏ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေရရှိမှု ဇယား

 

 

 

ဥက္ကဋ္ဌ

     လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

                မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

 

 

 

 

 

 

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ ကြားနာပွဲကျင်းပသည့်နေရာ – မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

ကြားနာပွဲကျင်းပသည့်နေရာ – မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့

တက်ရောက်သူ – ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ (၁၃၀) ဦး၊ ၁၃.၁၁.၂၀၁၈ (၁၅၀) ဦး

ဆွေးနွေးသူ      – ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ (၁၂)ဦး၊ ၁၃.၁၁.၂၀၁၈ (၆)ဦး

အကြံပေးစာ     – ၆ စောင်

ရည်ရွယ်ချက်

၁။      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာ အသေးစားနှင့် လက်လုပ် လက်စား တူးဖော်သူများအတွက် အမှန်တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သော ဥပဒေ တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်း လာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

၂။      လက်လုပ်လက်စားနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများမှ အကြံပြုရာ၌ ပေါက်ထမ်းဆေး၊ လေးပင်၊ ကိုးပင်၊ တွင်းလုံး၊ မျှော၊ အင်းဗြဲ၊ သံတူရွင်း၊ ပေါက်ပြား၊ ရေစုပ်စက်မျှသာ အသုံးပြုပြီး အကြီးစား စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးမပြုသော လုပ်ငန်းကို ခေါ်တွင်စေလိုပါသည်။ ရေစုပ်စက်ဆိုရာတွင် အချို့မှာ မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင်၊ အချို့က (၁၀)ကောင်၊ အချို့က (၅) ကောင် ပေးရန် အကြုံ ပေးပါသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာလက်လုပ်လက်စားလုပ်ကွက်

၃ ။     လုပ်ကွက်သတ်မှတ်ရာတွင် ကျောက်မထွက်သော နေရာဒေသများ သတ်မှတ်ပေးခြင်း မပြုရန် တောင်းဆိုပါသည်။ ကျောက်မျက်ထွက်သောနေရာများတွင် လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကွက်များ သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြပါသည်။ အချို့မှာ ကျောက်ထွက်သော နေရာများတွင် အလတ်စား များအတွက် တစ်ပုံ၊ အသေးစားလုပ်ကွက်များအတွက် တစ်ပုံ၊ လက်လုပ်လက်စားများအတွက် တစ်ပုံပေးရန် တင်ပြကြပါသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာ လက်လုပ်လက်စားတူးဖော်ရန် အကျယ်အဝန်း

၄။      အချို့မှာ ၁ဧကလုံလောက်သည်ဟု ပြောပါသည်။ အချို့မှာ ထိုမျှပင်မလုံလောက်ဟု ပြောပါသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာ လက်လုပ်လက်စားတူးဖော်ရန် အချိန်ကာလ

၅။      လက်လုပ်လက်လက်စား ကျောက်မျက်တူးဖော်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ် ပေးရန်မလိုဟုပြောပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အချို့မှာ တွင်းအမျိုးအစား အလိုက် သုံးလ၊ လေးလမျှသာကြာသည်ဟုပြောပါသည်။ ထို့အပြင် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပါက တွင်းအနေအထား အလိုက် သက်တမ်းတိုးခွင့် ပြုခွင့်ပေးရန် လိုကြောင်း တင်ပြပါသည်။

မိုးကုတ်မြို့၏ လက်ရှိမြေပြင်အနေအထား

၆။      လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့တွင် ကျောက်မျက်တူးဖော်နေသူများမှာ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်များ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့မှာ သက်တမ်းကုန်ပြီး နောက် သက်တမ်းထပ်မံမတိုးကြပါ။ သက်တမ်းမကုန်သေးသူများ ဆက်လက်လုပ် ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ ကျောက်မျက်ထွက်သော နေရာများကို ကန့်သတ်ရယူထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းနယ်မြေတွင် မည်သူမျှ ကျောက်မျက် တူးခွင့် မပြုသည်ကို သိရှိရသော်လည်း စက်ယန္တရားများနှင့် တူးဖော်နေသည်ကို ဒေသခံ များပြောကြား၍ လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပြောကြားချက်အရ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှု၍ တွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့လုပ်ကွက်များတွင် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ အမည်ခံပြီး အခြားအဖွဲ့အစည်းများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက် သက်တမ်းကုန်သည့်အခါတွင်လည်း အချို့ မှာ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။ အချို့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ အကွက်များပေါ်တွင် အဆောက်အဦးများ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရတနာနယ်မြေ သတ်မှတ်ထားသော မြေများ ပေါ်တွင် ပုံစံ (၇) ထုတ်ပေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပုံစံ(၇) ထွက်ရှိပြီးနောက် အခြား နည်းအသုံးပြုခွင့် တောင်းခံလျှောက်ထားပြီး ကျောက်မျက်တူးဖော်ရန်  (သို့မဟုတ်) ကျောက် မျက်လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူထားသည်ကို သိရှိ ရပါသည်။  လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သူများ၏ တူးဖော်မှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု နည်းပါးပြီး စက်ယန္တရားကြီးများသုံးစွဲပြီး တူးဖော်သည့်အတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု များစွာရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ စိတ် ကြိုက် တူးဖော် ပြီးသည့်တိုင် အသေးစား၊ အလတ်စားများ ဆက်လက်တူးဖော်၍ ရနိုင် ပါသည်။

 

 

လက်လုပ်လက်စားများ၏အခြေအနေ

၇။      မိုးကုတ်မြို့တွင် လက်လုပ်လက်စားများတူးဖော်ရန် မြေနေရာမရှိသလောက် ဖြစ်နေ ပါသည်။ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရန် မျှော်လင့်နေကြပါသည်။ ၎င်းဥပဒေ ပေါ်ပေါက် လာမှ သာလျှင် ဥပဒေနှင့် အညီ စိတ်အေးချမ်းသာစွာလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအကာ အကွယ်လည်း ရနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ ထို့အပြင်  ဥပဒေမှ သတ်မှတ်သော အခွန်အခများ ထမ်းဆောင်လိုကြောင်း ပြောပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက် စိစစ်ချ ထားရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့သင့်ပါသည်ဟုတင်ပြကြပါသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့မိမြို့ဖ၊ CSO ၊ ကျောက်မျက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သူ၊ ဒေသခံလုပ်ကွက်ရပ်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေ နားလည်ကျွမ်းကျင်သူ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်စေ လိုကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။

အကြံပြုသုံးသပ်ချက်

၈။      မိုးကုတ်မြို့၏ အခြေအနေသည် အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် ကျောက်မျက် တူးဖော် ထုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးလွန်စွာ နည်းပါးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ယခင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ချထားခဲ့သည့် အမိန့်ကြေညာစာများကြောင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ မရှိဖြစ်ခဲ့ရပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ပုံစံ(၇) လက်ဝယ်ရရှိသူ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သော လုပ်ငန်းရှင် များသာလျှင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပုံစံ(၇) ချထားပေးခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ အထူးစစ်ဆေးသင့်ကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိသော ပုံစံ(၇)ချထားပေးသည့် မြေများကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်သင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် လုပ်ပိုင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်သော လုပ်ကွက်များအား လက်လုပ်လက်စားများအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ အား ချထားပေးရာတွင် ကျောက်မထွက်ရှိသော နေရာ ဒေသများတွင် ချထားပေးခြင်း မပြုသင့်ပါ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အခွန်အခများ နိုင်ငံတော်မှ ရရှိနေ သည်ဟုဆိုသော်လည်း လက်လုပ်လက်စား တစ်ဦးချင်းစီမှ ရရှိလာသော အခွန်အခများ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် သင့်ပါသည်။ စက်ယန္တရားကြီးများ ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသော လယ်မြေဧက (၂)သောင်းအပေါ်တွင် တရားမဝင် စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် တူးဖော်နေမှုအား ပြန်လည်စိစစ်ကြပ်မတ်သင့်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်ထားသော ၂၀၁၈ခုနှစ် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေမူကြမ်းပါ အခန်း(၁) ပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ(ထ)တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော “ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာ (သို့မဟုတ်) နယ်မြေပြင်ပ ဧရိယာအတွင်း လက်လုပ်လက်စား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုသည်”ဆိုသော စကားရပ်ကို လက်လုပ်လက်စားအခြေခံ လူတန်းစား အားလုံးက ကန့်ကွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းဥပဒေမူကြမ်းတွင် လက်လုပ် လက်စား တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုသော စကားရပ်အား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် လက်လုပ် လက်စားများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး ကန့်သတ်လွန်း သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ဖားကန့်မြို့နှင့် မိုးကုတ်မြို့တို့၏ ကျောက်မျက်တူးဖော်ပုံတို့မှာ တူးဖော်ပုံချင်းမတူညီပါ။ တူးဖော်ရရှိသော ကျောက်မျက်ရတနာအရွယ်အစားချင်း ပထဝီအနေအထားချင်း မတူညီ ကွဲပြားမှု များစွာရှိသဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာဥပဒေသည် မိုးကုတ်နှင့် ဖားကန့်တွင် ကျောက်မျက်တူးဖော်မှု ပုံသဏ္ဍာန်မတူသည့်အပြင် ရှာဖွေတူးဖော်သည့် ကျောက်အရွယ်အစား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ကွက်များ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားနေပါလျှင် ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်နှင့် မိုးကုတ်လုပ်ကွက်ရောနှော၍ ဥပဒေ ရေးဆွဲထားခြင်းသည် မသင့်လျော်ဟု အကြံပြုပါသည်။ လုပ်ကွက်တစ်ခုအတွက် လူနည်းစု လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးထံမှ အခွန် (တစ်သိန်း) ရသည်ထက် ၎င်းလုပ်ကွက်အတွက် လူတစ်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခွန်(တစ်သိန်း)ရနိုင်ရန် မူဝါဒ ချမှတ်သင့်ပါသည်။

နိဂုံး

၁၁။    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာ အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ဥပဒေ ပေါ်ထွက်လာခြင်းကို ဒေသခံများ ကြိုဆိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိုးကုတ် မြို့သည် စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်ကြသည့် မြေအမျိုးစားမျိုးမဟုတ်ပါ ဒေသခံအများစုမှာ တနိုင် တပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်သော ကျောက်မျက်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာ  လုပ်ကိုင်ကြသူများ ဖြစ် သဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်မျက်ရတနာ အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စား ဥပဒေ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲသင့်ပါသည်။

ပူးတွဲလျက် – ကွင်းဆင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

 

 

ဥက္ကဋ္ဌ

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ၏မန္တလေး-မတ္တရာ ရွှေတချောင်းမြောင်းဘောင်လမ်း လုပ်ငန်းနှင့်ပတ် သတ်သောအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ ၏မန္တလေး-မတ္တရာ ရွှေတချောင်းမြောင်းဘောင်လမ်း လုပ်ငန်းနှင့်ပတ် သတ်သောအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း

နိဒါန်း

၁။      အထက်ပါအကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလ၊ တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လမ်းဦးစီး ဌာန၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အသေးစိတ်စာရင်း၌ မန္တလေး-မတ္တရာ ရွှေတချောင်းမြောင်း ဘောင်လမ်းလုပ်ငန်းအတွက် လျာထားရန်ပုံငွေ ကျပ်(၆၅၉၁)သန်းနှင့် လမ်းအူကြောင်း တိုင်းတာခြင်း/ပုံထုတ်ခြင်းအတွက်ငွေ ကျပ်(၅.၈၄၃)သန်းလျာထား ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ကြောင်း လေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၂။      အဆိုပါလုပ်ငန်း၏ ငွေပမာဏသည် မြေသားဘောင်တင်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုပင် (၁) မိုင်၏ ကုန် ကျစရိတ်မှာ ငွေကျပ်(၆၄၇)သန်း ကုန်ကျမည်ဖြစ်သောကြောင့် (၁)မိုင်၏ အသုံးစရိတ်မှာ လွန်စွာများပြား လျက်ရှိပါသည်။

၃။      ထို့ပြင် ၎င်းလုပ်ငန်းသည် တစ်နှစ်ထဲ ပြီးပြတ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်း မဟုတ်သည့်အပြင် နှစ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်နေသဖြင့် ဆက်လက်၍ ငွေကြေး ထပ်မံ လျာထား တောင်းခံမှုများ ပြုလုပ် ရမည့် အခြေအနေကိုလည်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။      အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ကော်မတီသို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးမှ လာ ရောက် ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ရာ မူလက BOT စနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူပြီးဖြစ်သော်လည်း ယင်း BOT စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် ပျက်ပြယ်သွားသည်ဟု သိရ ပါသည်။  ထို့ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ တင်ဒါအသစ်ပြန်လည် ခေါ်ဆိုသင့်ကြောင်းကို ကော်မတီမှ အကြံပြုတင်ပြ အပ်ပါသည်။

၅။      ထိုကဲ့သို့ တင်ဒါအသစ် ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုပါက ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေပိုလျံလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၎င်းပိုလျှံ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးလက်လမ်း/တံတား လုပ်ငန်းများ၌ ဦးစားပေး ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ကော်မတီမှအစီရင်ခံစာ တင်ပြအပ်ပါ သည်။

                                                                

 ဥက္ကဋ္ဌ

          ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ

နိဒါန်း

၁။        ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ရေးရာကော်မတီ (၁၄)ဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးများ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးတွင် ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် လမ်းညွှန်ချက်အရ အစီရင်ခံစာရေးသားတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

၂။         အထက်ပါအစည်းအဝေးမှ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီတို့မှ ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါ ဥပဒေ များအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေး လေ့လာဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်-

(က)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗွီဒီယိုရုံဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ခ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ဂ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ဃ)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဓာတ်ပုံ၊ပန်းချီ၊ ပန်းပုပြပွဲများဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(င)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ (၂၀၁၅ခုနှစ်)

(စ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

(၂၀၁၅ခုနှစ်)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

၃။        ပူးပေါင်းကော်မတီမှ အစည်းအဝေးများကို (၉.၇.၂၀၁၈)မှ (၅.၉.၂၀၁၈)အတွင်း (၅) ကြိမ်၊ ရက်အားဖြင့် (၁၁)ရက် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)ကို (၉.၇.၂၀၁၈)မှ (၁၁.၇.၂၀၁၈)အထိ သုံးရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     မတ္တရာမြို့မှ ဒေသခံတက်ကြွသူ လူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး၎င်းတို့၏ ဖိတ်ကြား ချက်အရ မတ္တရာမြို့သမိုင်းဖော်ထုတ်ရန်နှင့် မတ္တရာမြို့ရှိ လွန်ခဲ့သော နှစ်(၁၀၀) ကျော်က တည်ဆောက်ခဲ့သော မတ္တရာဆရာတော်ကြီး ကျောင်းတိုက်အား လေ့လာ ရန်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့တွင် မတ္တရာမြို့သို့ ကွင်းဆင်းရန်

(ခ)       ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို ဦးစွာလေ့လာသုံးသပ်ဆန်းစစ်ရန် ရွေးချယ်ပြီး လေ့လာခဲ့ကြပါသည်

(ဂ)       ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီးနောက် ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီသို့ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်ရန်အတွက် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသို့တင်ပြခြင်း

(ဃ)     ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အခြားကျန်ရှိသည့် ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗွီဒီယို ရုံဥပဒေ၊ ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ၊ ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပုပြပွဲများဥပဒေ၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေများကို လေ့လာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။        ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ကို (၁.၈.၂၀၁၈)မှ (၂.၈.၂၀၁၈) အထိ (၂)ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၏ ပထမနေ့ (၁.၈.၂၀၁၈) ရက်တွင် မတ္တရာမြို့နယ်သို့ ကွင်းဆင်းခဲ့ပါသည်။ မတ္တရာမြို့နယ်တွင်ကျင်းပသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကော်မတီ(၂)ရပ်ပေါင်းမှ ကော်မတီဝင်များ၊ မတ္တရာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်အေး၊ မတ္တရာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဒေသခံ တက်ကြွလူငယ်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများမှာ-

(က)     မတ္တရာမြို့သမိုင်း အမှန်ပေါ်ပေါက်လာရန်

(ခ)       မတ္တရာမြို့ နှစ်(၁၀၀၀) ပြည့် ကျင်းပနိုင်ရန်

(ဂ)        မတ္တရာမြို့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် နေရာများအား ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ် စာရင်းဝင်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

 

၅။        ပူးပေါင်းကော်မတီမှ ပြန်လည်သုံးသပ်အကြံပြုချက်များမှာ-

(က)     မတ္တရာမြို့၏သမိုင်း ပေါ်ပေါက်လာရန်အတွက် တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း ထူထောင်၍             ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ)       မတ္တရာမြို့ နှစ်(၁၀၀၀)ပြည့် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်                မြို့တည်နှစ်အား အတည်ပြုနိုင်ရေးဆွေးနွေးရန်

(ဂ)       မတ္တရာမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာများအား စနစ်တကျစာရင်းပြုစု၍ ကော်မတီသို့ ပေးပို့ပေးနိုင်ရန်အတွက် တောင်းဆိုခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

၆။        နေ့လည်ပိုင်းတွင် မတ္တရာမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှမ်းရွာသို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပူးပေါင်းကော်မတီ(၂)ရပ်မှ ကော်မတီဝင်များ၊ မတ္တရာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်အေး၊ ကျောက်တံတားကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဒေသခံ ကျေးရွာသူ/သားများ တက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေသခံရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ တင်ပြချက်များမှာ-

(က)     ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်၊

(ခ)       တိုင်းရင်းသားများ၏ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်တွင် ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓ အဖြစ် ဖြည့်စွက်ထားမှု အားရှမ်း၊ ဗုဒ္ဓသို့ ပြောင်းလဲပေးစေလိုသည့်အချက်များ၊

(ဂ)       လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိနေသည့်အချက်များကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၇။        တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျော်ဦးမှ ကော်မတီမှ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနအတွက် ထိုရှမ်းရွာသို့ လာရောက်လေ့လာခွင့်ပြုပါရန် တောင်းဆိုချက်ကို ရွာခံတိုင်း ရင်းသား များမှ ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြပါသည်။

၈။        အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကို (၂.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပထမနေ့ကွင်းဆင်းခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများအား ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကွင်းဆင်းအစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အခြား ဆွေးနွေး သည့် အကြောင်းအရာများမှာ –

(က)     လေ့လာခဲ့ပြီးသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို လိုအပ် ပါက ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား ကော်မ တီ အစည်းအဝေးသို့ ဖိတ်ခေါ်ရန်

(ခ)       ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေကို ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်၍ ကော်မတီဝင်များမှ ကြိုတင်လေ့လာနိုင်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၉။        ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၈) ကို (၉.၈.၂၀၁၈)မှ (၁၀.၈.၂၀၁၈)အထိ (၂)ရက်အကြာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ပထမနေ့တွင် အထူးဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်အဖြစ် ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၁၀။      ဒေါ်စိုးစိုးဝင်းမှ ဆွေးနွေးရာတွင် ယနေ့ကော်မတီသို့ လာရောက်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကို မသိရှိရကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစေလွှတ်၍ လာရောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို မသိရှိကြောင်းနှင့် လက်ရှိတွင် ပြည်ထောင်စု မှပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ(၃)ခုကိုသာ ကိုင်ဆောင်၍ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှလည်း ဤဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း မရှိပါသဖြင့် ကော်မတီ၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များလည်း မရှိကြောင်း၊ ယနေ့ လာရောက်သည်မှာလည်း ယင်းကော်မတီကို ကိုယ်စားပြု၍ လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် မည်ဖြစ်၍ နေပြည်တော်ရှိဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လမ်းညွှန်မှုတောင်းခံရာမှ ရှေး ဟောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချိုကိစ္စရပ်များကို တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဖြင့် အပြီးအပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်မှာကြားထားကြောင်း မိတ်ဆက် ဆွေးနွေးပါသည်။

၁၁။      ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားရာတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို မသိရှိကြောင်း၊ ယင်းကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ကော်မတီ၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ မရှိသေး ကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီး ဌာနမှ ထိန်းသိမ်းထားသော ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတည်ရှိရာ ဇုံများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသောနေရာများမှာ-

(က)     တမုတ်

(ခ)       ပင်လယ်

(ဂ)       ဝတီး

(ဃ)     ပလိပ်

(င)       အင်းဝ

(စ)       တကောင်း

(ဆ)      ပင်းယ

(ဇ)       မြင်စိုင်း

(ဈ)       မန္တလေး တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဇုံကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနမှ တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နောက်ထပ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လျာထားသည့်နေရာများ မရှိကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဇုံအဖြစ် သတ်မှတ်ပါက ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အကြပ်အတည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်စိုး၍ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားဆွေးနွေးပါသည်။

၁၂။      ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များမှ အကြံပြုဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရမည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူရမည့်အပြင် ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကိုပါ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်  ရမည့် ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတိုက်တွန်း စေချင် ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များဥပဒေကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ယင်းဥပဒေ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များနှင့် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကွာဟမှုများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရာတွင် လူအင်အား၊ ငွေကြေးအင်အားနှင့် နည်းပညာ အခက်အခဲ များ ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း ရေးဥပဒေအရ ကော်မတီဖွဲ့၍ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ပိုမိုလျှင်မြန်ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။

၁၃။      အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်များမှ ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေအား လေ့လာသုံးသပ်စိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။

၁၄။      တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၆)ရက်နေ့တွင် မတ္တရာမြို့နယ်၊ ကျောက်တံတားကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှမ်းရွာသို့ သွား ရောက်၍ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား သုတေသနပြုရန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေအား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မတီ၏ စတုတ္ထအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၂၉.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၃၀.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့တို့တွင် အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် အစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါး ဦးဆောင်ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကို တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ဖိတ်ကြားရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၁၅။      ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ ပဉ္စမအကြိမ်နှင့် ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အမှတ် စဉ် ၆/၂၀၁၈ နှင့် ၇/၂၀၁၈ကို (၂၉.၇.၂၀၁၈)မှ (၅.၉.၂၀၁၈) အတွင်း (၄)ရက်အကြာ ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ အစည်းအဝေးသို့ အထူးဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်အဖြစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင်းဦးစီးမှူး ဒေါ်ခင်ဖြူသက် တက်ရောက် ပါသည်။

၁၆။      အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများမှာ ဒေါ်ခင်ဖြူသက်မှ ဆွေးနွေး ရာတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို သိရ ပါကြောင်း၊ သို့သော် ယင်းဥပဒေအား လေ့လာရန်အတွက် ဌာနတွင် ဥပဒေစာအုပ်မရှိကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေအား လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စများကို ရုံးချုပ်ကချမှတ်သော မူဝါဒများအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အကိုးအကား ဥပဒေများ အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းဆေး ကောင်စီဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ဥပဒေ တို့ကိုသာ အသုံးပြုကြောင်း၊ ယနေ့ အစည်းအဝေးသို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေး ဦးစီး ဌာန ဦးစီးမှူး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ တက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတို့ကို မိတ်ဆက် ဆွေးနွေး ပါသည်။

 

၁၇။      ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြား ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒပြေဋ္ဌာန်းထားသည်ကို သိရှိသော်လည်း မလေ့လာဖူး၊ မဖတ်ဖူးကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရမည့် တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါး ဦးဆောင်ကော်မတီ ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါး မှတ်ပုံတင် ခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စ ရပ်များကို ဗဟိုမှဖွဲ့စည်းပေးသည့် ကော်မတီဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ယင်းကော်မတီတွင် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးဌာနမှူး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဦးစီးဌာနမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တိုင်းကျန်းမာ ရေးဦးစီးဌာနမှ (၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ(၁)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ(၁)ဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးအပ်သည့် တိုင်းရင်းဆေးမှူး (၁) ဦး စုစုပေါင်း(၅)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်း ဆေးဝါးဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရုံးချုပ်မှ လုပ်ဆောင် နေကြောင်း၊ စံမမီဆေးဝါးများကို စစ်ဆေးရာတွင် ရုံးချုပ်မှနမူနာ ကောက်ယူခိုင်းသော ဆေး(၅)မျိုး၊ (၁၀)မျိုးကို ဈေးကွက်အတွင်းမှကောက်ယူ၍ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်းသာရှိကြောင်း၊ တိုင်း ဒေသကြီးအဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်း ရင်းဆေးဝါးဥပဒေအရ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းရင်းဆေးဝါး ကုန်ကြမ်းနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဝါးရောင်းချခြင်းများအပေါ် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်နိုင်ခြင်းစသည့် ကိစ္စရပ် များကို မသိရှိသည့်အတွက် လက်ရှိတွင် တိုင်းရင်းဆေးဝါးကုန်ကြမ်း ရောင်းချသူများအား ခွင့်ပြု ချက်ချထားပေးခြင်းမျိုး မရှိကြောင်း၊ ဤဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများ၊ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရခြင်းမျိုး မရှိသေးကြောင်း၊ အခွင့်အခါကြုံ၍ တင်ပြလိုသည်မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဦးစီးဌာန ရုံးမြေနေရာမရှိသည့်အတွက် အောင်မြေသာစံမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးဦးစီးမှူးရုံးတွင် တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် ရုံး(၃)ခုပေါင်း၍ ကြပ် တည်းစွာ ရုံးထိုင်နေရပါသဖြင့် ရုံးနေရာအခက်အခဲအား ကော်မတီမှတဆင့် အစိုးရသို့ တင်ပြ ပေးစေလိုပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြကြေား ဆွေးနွေးပါသည်။

၁၈။      ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များမှာ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည့်အတွက် လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရမည့် တိုင်းဒေသ ကြီးတိုင်းရင်းဆေးဝါး ဦးဆောင်ကော်မတီတွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူရမည့်အပြင် ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကိုပါ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဦးဆောင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအား တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ ဥပဒေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း မပြုသည့်အတွက် ကော်မတီ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မသိ ရှိဘဲ စံမမီဆေးဝါးများအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အရေးမယူ နိုင်ခြင်း၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါးကုန်ကြမ်းနှင့် ရောင်းချခွင့်များအား တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် ဤဥပဒေကို သေချာစွာလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်၍ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းခြင်း၊ ထိုသို့ လိုက်နာကျင့်သုံးမှသာ ဥပဒေ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များနှင့် လက်တွေ့နှင့် ကွာဟ ချက်များကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးမြေနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မတီအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို အကြံပြုဆွေးနွေးကြ ပါသည်။

၁၉။      ကျန်ရှိသည့် အစည်းအဝေးရက်များအတွင်း ယခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး ဆောင် ရွက်ချက် များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပူးပေါင်း ကော်မတီ၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို ရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ   

၂၀။      ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၆)ရက်နေ့တွင် မတ္တရာမြို့နယ်သို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံတိုင်းရင်း သားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိသော်လည်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါသဖြင့် သွားရောက် နိုင် ခြင်းမရှိပါ။ ပူးပေါင်းကော်မတီကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ (၈)ဦး၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ (၂)ဦး၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာမှ (၁)ဦး၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ မှတ်ချက်မှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်း သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်ပွဲရှိသဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း ဖြစ်မည်စိုး၍ ကွင်း ဆင်းခြင်းကို ခွင့်မပြုနိုင် ကြောင်းဖြစ်ပါသည်)

၂၁။      ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည့် ဥပဒေများအနက် ပူးပေါင်းကော်မတီမှ လေ့လာသုံးသပ်ရန် တာဝန်ယူရသည့်-

(က)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗွီဒီယိုရုံဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ခ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ဂ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ရုံဆိုင်ရာဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(ဃ)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဓာတ်ပုံ၊ပန်းချီ၊ ပန်းပုပြပွဲများဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနှစ်)

(င)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါးဥပဒေ (၂၀၁၅ခုနှစ်)

(စ)       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၅ ခုနှစ်)စသည့် ဥပဒေ(၆)ခုကို လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတို့အနက် မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေနှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး တိုင်းရင်းဆေးဝါး ဥပဒေတို့ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပဒေများဟာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသ ကြီး အစိုးရဌာနများမှ လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ အမှန် တကယ် လိုက်နာကျင့်သုံး မှသာ ဥပဒေ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ရာတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် အခက်အခဲ များကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေများတွင် ပြင်ဆင်ရမည့် အကြောင်းအရာမှာ ဝန်ကြီးဌာနများ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စကားရပ် အသုံးအနှုန်းများသာ တွေ့ရှိရပြီး အခြားဥပဒေ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မည့် ကိစ္စများကို မတွေ့ ရှိရပါ။ ထို့ကြောင့် ကော်မတီမှ အကြံပြုလိုသည်မှာ ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေများကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ ဌာနများမှ လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် အကြံပြုတင်ပြလိုပါသည်။

၂၂။       အခြားကျန်ရှိသည့်ဥပဒေများကို ပူးပေါင်းကော်မတီမှ လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ကြသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဌာနများကို ခေါ်ယူမေးမြန်းတွေ့ဆုံခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ၎င်း ဥပဒေများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဌာနများမှ လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ထပ်ဆင့် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

နိဂုံး

၂၃။      သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီတို့မှ ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေများ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

ဥက္ကဋ္ဌ                                                            ဥက္ကဋ္ဌ

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ            တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်                       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

 

 

 

 

 

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download