လွှတ်တော်/ အစည်းအဝေးများ / အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ဒုတိယနေ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ဒုတိယနေ့ကို နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီအချိန် တွင်စတင်ကျင်းပ ပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

ဖတ်ရှုရန် Download Download

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ပထမနေ့

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ပထမနေ့ကို နံနက် ၁၀:ဝဝ နာရီအချိန် တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆)ကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသူအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဒေါ်ခင်မြမြ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံးက ဆောင်ရွက်ပါသည်။]

 

ဖတ်ရှုရန် Download Download