လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / အဆိုများ

အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ အဆိုတင်သွင်းမှုနှင့် အဆိုအပေါ် ထောက်ခံသူ/ဆွေးနွေးသူစာရင်း ပြုစုထားရှိမှု အခြေအနေ

ပိုမိုသိရှိရန်