လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / သတင်းများ

သတင်းများ

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ဆက်လက်ကျင်းပ

နေ့စွဲ
30.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၇:၄၅)အချိန်ထိ

(၃၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၇:၄၅)အချိန်ထိ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင်​ အဆိုပါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့်၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၂)ရပ်တို့ပူးပေါင်း၍ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီကြားနာပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
29.1.2019
အချိန်

(၂၉.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမငယ်၌ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီနှင့်၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၂)ရပ်တို့ပူးပေါင်း၍ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီမှ (၁၁:၄၅)အချိန်အထိ မန္တလေးမြို့အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲ(၁:ဝဝ)နာရီမှ (၄:ဝဝ)နာရီအချိန်အထိ

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ဆက်လက်ကျင်းပ

နေ့စွဲ
29.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၆:၃၀)နာရီအချိန်ထိ

(၂၉.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၆:၃၀)နာရီအချိန်ထိ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင်​ အဆိုပါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
28.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ ည(၁၉:၃၀)နာရီအချိန်ထိ

(၂၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ ည(၁၉:၃၀)နာရီအချိန်ထိ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့်လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ​ အဆိုပါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၀၁၉ -၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးလုပ်ငန်းများ လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပိုမိုသိရှိရန်

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့်၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၂)ရပ်တို့ပူးပေါင်း၍ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီကြားနာပွဲပြုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
28.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၀:ဝဝ)အချိန်မှ(၁၂:၁၅) အချိန်ထိ

၂၈.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:ဝဝ)အချိန်မှ(၁၂:၁၅) အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမငယ်တွင် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီနှင့်၊ လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၂)ရပ်တို့ပူးပေါင်း၍ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီကြားနာပွဲပြုလုပ်နိုင်ရန်

ပိုမိုသိရှိရန်

၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေး အကြံပြုချက်ပေးပို့နိုင်ရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
21.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ (၁:၁၅) အချိန်ထိ

၂၁.၁.၂၀၁၉ နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ (၁:၁၅) အချိန်ထိ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပ​​ဒေပြု​ရေးဆိုင်ရာ ​ကော်​မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ၂၀၁၃ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရေး အကြံပြုချက်ပေးပို့နိုင်ရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စာကြည့်တိုက်ခန်းမတွင် စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) ကျင်းပ

နေ့စွဲ
18.1.2019
အချိန်
နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ နံနက် (၁၁:၃၀)အချိန်ထိ

(၁၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ နံနက် (၁၁:၃၀)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စာကြည့်တိုက်ခန်းမတွင် စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လမ်း၊ တံတား လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝယ်ယူထားသော စက်ယန္တရားများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော မြို့နယ်များအား စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
17.1.2019
အချိန်

(၁၇.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမငယ်၌ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လမ်း၊ တံတား လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝယ်ယူထားသော စက်ယန္တရားများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော

ပိုမိုသိရှိရန်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း/ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ကတိပြုထားသည့် လုပ်ငန်း များကို စိစစ်ခြင်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
14.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၁:ဝဝ)အချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ

၁၄.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၁:ဝဝ)အချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများ နှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြေကြားခဲ့သော ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း/ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တောင်သာမြို့နယ်နှင့် ရမည်းသင်း မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းကြားနာခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
11.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ

၁၁.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာ ကော်မတီအစည်းအဝေးခန်းမတွင်​ အဆိုပါ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည်(၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ ကော်မတီသို့တင်ပြလာသော ကျေးရွာမီးလင်းရေး တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်သာမြို့နယ်နှင့် ရမည်းသင်း မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းကြားနာခဲ့ပြီး

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးလက်ဒေသ မီးလင်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သောတိုင်ကြားစာများအား ကွင်းဆင်း ကြားနာ

နေ့စွဲ
10.1.2019
အချိန်

(၁၀.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် ကမ္မကျေးရွာ၊ သာစည်ကျေးရွာ၊ ကဒေါင်းကျေးရွာ၊ ကုလားမျောကျေးရွာ၊ ဇီးတော ကျေးရွာ၊ ရွာတန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်းတောကြီး/လေးကျေးရွာများသို့သွားရောက်၍ ကျေးလက်ဒေသ မီးလင်းရေးကိစ္စများနှင့်

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးလက်ဒေသမီးလင်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားစာများအား ကွင်းဆင်းကြားနာ

နေ့စွဲ
9.1.2019
အချိန်

(၉.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ အင်းပေါင်ကျေးရွာ၊ ဝါးရုံတောကျေးရွာ နဘူးကျင်း ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ ကျေးလက်ဒေသ မီးလင်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားစာများအား

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျောက်မျက်ရတနာအသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ဥပဒကြေမ်းရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
9.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ (၁၁:၄၅)နာရီအချိန်ထိ

(၉.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ (၁၁:၄၅)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမငယ်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်မျက်ရတနာအသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ဥပဒကြေမ်းရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပိုမိုသိရှိရန်

စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တောင်သာမြို့နယ်၊ အေးချမ်းသာ(ခ)၊ ဆင်သေကျေးရွာသို့ ကျေးလက်ဒေသမီးလင်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်း

နေ့စွဲ
8.1.2019
အချိန်

၈.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ အေးချမ်းသာ(ခ)၊ ဆင်သေကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ကျေးလက်ဒေသမီးလင်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်း

ပိုမိုသိရှိရန်

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တောင်သာမြို့နယ်နှင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့သောတွေ့ရှိချက်များအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
8.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၃:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ

၈.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၃:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအစည်းအ​ဝေးခန်းမတွင်​ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် (၂.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် (၃.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့များတွင် ကော်မတီသို့တင်ပြလာသော တိုင်ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်သာမြို့နယ်နှင့်

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေး-မတ္တရာ ရွှေတချောင်းမြောင်းဘောင်လမ်းမှ ဖြတ်တောက်ငွေ ၆.၅ ဘီလီယံအား တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ ကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)ဆက်လက်ကျင်းပ

နေ့စွဲ
7.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ

၇.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင်​ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မန္တလေး-မတ္တရာ ​​ရွှေတ​ချောင်း​မြောင်း​ဘောင်​လမ်းမှ ဖြတ်​​တောက်​​ငွေ ၆.၅ ဘီလီယံအား တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်​များမှ

ပိုမိုသိရှိရန်

မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ သာစည်မြို့နယ်နှင့် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း(၂၈၈)ရွာ အား Public Finance Initiative(PFI)စနစ်ဖြင့် ကျေးလက်မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

နေ့စွဲ
7.1.2019
အချိန်
မွန်းလွဲ(၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်အထိ

(၇.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်အထိ စက်မှုစွမ်းအင် နှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးလက်ဒေသမီးလင်းရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရမည်းသင်းမြို့နယ်နှင့် တောင်သာမြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်ရေးနှင့် မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊

ပိုမိုသိရှိရန်

Website တွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းလွှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်

နေ့စွဲ
7.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ

၇.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၀:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၄:ဝဝ)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်ခန်းမ၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် Website တွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းလွှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပို့ချခဲ့သည်။ အဆိုပါ သင်တန်းအား (၇.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ (၂)ရက်ကြာ

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေး-မတ္တရာ၊ ရွှေတချောင်းမြောင်းဘောင် လမ်းမှ ဖြတ်တောက်ငွေကျပ် (၆.၅)ဘီလီယံအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးလက်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများတွင်ပြန်လည်သုံးစွဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာ ရေးသား

နေ့စွဲ
3.1.2019
အချိန်
နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၅:၃၀)အချိန်ထိ

၃.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၁၁:ဝဝ)နာရီအချိန်မှ မွန်းလွဲ(၁၅:၃၀)အချိန်ထိ ဒေသန္တရ စီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း သုံးစွဲမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ(၂)ရပ်တို့သည် မန္တလေး-မတ္တရာ၊ ရွှေတချောင်းမြောင်းဘောင် လမ်းမှ ဖြတ်တောက်ငွေကျပ် (၆.၅)ဘီလီယံအား

ပိုမိုသိရှိရန်

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မိတ္ထီလာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝန်ဇင်းရပ်ကွက်အတွင်း ကွင်းဆင်း

နေ့စွဲ
3.1.2019
အချိန်

၃.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မိတ္ထီလာမြို့နယ်​အတွင်းရှိ ဝန်ဇင်းရပ်ကွက်​​အတွင်းတွင် လမ်းများ​ဖောက်​လုပ်​နေမှုနှင့် မီးလင်းရေးအတွက်​ မြို့နယ်​စည်​ပင်​​ကော်​မတီ ဒေသခံပြည်​သူများနှင့်​တွေ့ဆုံကာ ကွင်းဆင်းကြားနာ တွေ့ဆုံခဲ့

ပိုမိုသိရှိရန်