လွှတ်တော် / သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး / သတင်းများ

သတင်းများ

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
29.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 3:45 PM

(၂၉.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၅၄၅)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအားစိစစ်ခြင်း

ပိုမိုသိရှိရန်

အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
29.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 3:30 PM

(၂၉.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၅၃၀)အချိန်ထိ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်  လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် ကတိကဝတ်ဖြစ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
28.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 4:20 PM

(၂၈.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၆၂၀)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအားစိစစ်ခြင်း

ပိုမိုသိရှိရန်

အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
28.4.2020
အချိန်
10:30 AM to 4:00 PM

(၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၃၀)အချိန်မှ (၁၆၀၀)နာရီအချိန်ထိ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာ၀န်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်  လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် ကတိကဝတ်ဖြစ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပူးပေါင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
28.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 2:10 PM

(၂၈.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၄၁၀)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်၌ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးနှင့်သားသတ်ဌာန၊

ပိုမိုသိရှိရန်

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
27.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 3:45 PM

(၂၇.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၅၄၅)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း လျာထားချက်များအားစိစစ်ခြင်း

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပူးပေါင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
27.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 2:15 PM

(၂၇.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၄၁၅)အချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သန့်ရှင်းရေးဌာနနှင့်

ပိုမိုသိရှိရန်

မြင့်မြင့်ခင် ထိုးမုန့်၊ လမုန့် မိသားစုမှ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
25.4.2020
အချိန်

(၂၅.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ဦးသန့်+ဒေါ်ချစ်ချစ်တို့အား ရည်စူး၍ မြင့်မြင့်ခင် ထိုးမုန့်၊ လမုန့် မိသားစုက မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းစားများ စားသုံးရန်အတွက် ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀/- တန်ဖိုးရှိ ဆန်အိတ်(၄၅)အိတ်နှင့် COVID - 19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန် ကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀/- ၊ စုစုပေါင်း ကျပ်

ပိုမိုသိရှိရန်

ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပူးပေါင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
24.4.2020
အချိန်

၂၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ဒေသန္တရစီမံကိန်း၊ အရအသုံးငွေစာရင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းသုံးစွဲမှု စိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
24.4.2020
အချိန်

(၂၄.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ၃၂ လမ်း၊ (၆၅ × ၆၆ ကြား)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်နေ ဦးမြင့်ကျော်နှင့်ဇနီး ဒေါ်လှလှဝင်း မိသားစုက မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းစားများ စားသုံးရန်အတွက် ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၀/-(ကျပ်တစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ) တန်ဖိုးရှိ ဆန်အိတ်(၄၅)အိတ်အား တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ တဆင့်လှူဒါန်းခဲ့ရာ

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
23.4.2020
အချိန်

(၂၃.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဦးဇော်မင်းလွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (MLCA အတွင်းရေးမှူး)၊ (MICA အတွင်းရေးမှူး)၊ (M.D) Family Word 1 Construction Co;Ltd) မှ Mask (၁၀၀၀)ခု နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
22.4.2020
အချိန်

(၂၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဦးနှင့် ဇနီး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်းမိသားစု၊ ကိုငြိမ်းချမ်းစိုးနှင့် ဇနီး မမွှေးမွှေး၊ သမီး နွေးအိငြိမ်း သား ပိုင်စိုးဦး မိသားစုနှင့် ကိုစိုင်းဟန်ထူးမောင်နှင့် ဇနီး မမို့မို့ငြိမ်း(ခေတ္တဂျပန်)  မိသားစုတို့မှ ကျပ် ၇၀၀၀၀၀/- (ကျပ်ခုနှစ်သိန်းတိတိ) တန်ဖိုးရှိ

ပိုမိုသိရှိရန်

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပ

နေ့စွဲ
20.4.2020
အချိန်
10:00 AM to 3:00 PM

(၂၀.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်မှ (၁၅၀၀)နာရီအချိန်ထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် အဆိုပါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတရုတ်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
18.4.2020
အချိန်

(၁၈.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး မှတဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက် အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မန္တလေးတရုတ်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ (၁၀)ခုအား လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး

ပိုမိုသိရှိရန်

COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး အတွင်းအပြင်နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများအား ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း

နေ့စွဲ
18.4.2020
အချိန်

ပိုမိုသိရှိရန်

သတ်သတ်လွတ်ငါးပါးသီလကျောင်းများ၊ မင်တဲ့စာသင်ကျောင်းနှင့် ရွှေမိုးရတနာမိသားစု မှ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
14.4.2020
အချိန်
10:00 AM

(၁၄.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သတ်သတ်လွတ် ငါးပါးသီလကျောင်းများနှင့် မင်တဲ့စာသင်ကျောင်းများအဖွဲ့မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀၀/- တန်ဖိုးရှိ PPE ဝတ်စုံ (၅၀၀)စုံနှင့် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀/-

ပိုမိုသိရှိရန်

မကွေးဆေးရုံကြီးသို့ ပြန်လည်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
12.4.2020
အချိန်

(၁၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတစ်ဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ်လူငယ်များအသင်းမှ လှူဒါန်းထားသည့် Medical Mask (၁၀၀၀၀)ခု၊ N95 Mask (၂၀၀)ခု၊ Hand gel (၁၆၈)ဘူး၊ ပိုးသတ်ဆေးရည် (၁၀)ဘူး၊ လက်အိတ် (၅)ဘူးနှင့်

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတရုတ်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
12.4.2020
အချိန်

(၁၂.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မန္တလေးတရုတ်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ Medical Mask (၁၂၅၀)ခု နှင့် Hand Gel – 500 ml (၂၈၈)ဘူးတို့အား လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ

ပိုမိုသိရှိရန်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆေးရုံများသို့ ပြန်လည်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
11.4.2020
အချိန်
10:00 AM

(၁၁.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတစ်ဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ်လူငယ်များအသင်းမှ လှူဒါန်းထားသည့် Ordinary Mask (၃၀၀၀)ခု၊ Medical Mask (၂၀၀၀)ခုအား မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ERC သို့လည်း‌ကောင်း၊ Ordinary Mask

ပိုမိုသိရှိရန်

San Francisco USA မိသားစုနှင့် ဝိန့်လီစိန်ရွှေရတနာဆိုင် မိသားစုမှ လာရောက်လှူဒါန်း

နေ့စွဲ
11.4.2020
အချိန်
10:00 AM

(၁၁.၄.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအား လိုအပ်သည့်နေရာ များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ဒေါ်စုစုခင်၊ ညီမ ဒေါ်သန်းသန်းလွင် San Francisco USA မိသားစုမှ US$ 600 တန်ဖိုးရှိ PPE ဝတ်စုံ (၅၃) စုံ အားလည်းကောင်း၊ ဦးမောင်သင်နှင့်ဇနီး ဒေါ်နီနီဝင်း၊ သား

ပိုမိုသိရှိရန်