လွှတ်တော်/ ဝန်ဆောင်မှု / လွှတ်တော်လေ့လာရေး


လွှတ်တော်လေ့လာရေး


သို့
ဥက္ကဋ္ဌ
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။ရက်စွဲ ။         ။