လွှတ်တော် / ဝန်ဆောင်မှု / ဆက်သွယ်ရန်


ဆက်သွယ်ရန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့
၉ လမ်း၊ ၇၀ x ၇၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်။
ဖုန်း - ၀၂ - ၄၀၆၁၀၆၂ / ၄၀၆၁၀၈၄
ဖက်စ် - ၀၂ - ၄၀၇၅၈၀၈
အီးမေးလ် - [email protected]

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်


ရက်စွဲ ။         ။