လွှတ်တော် / စာကြည့်တိုက် / နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ


စာကြည့်တိုက်နောက်ခံသမိုင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ


စာကြည့်တိုက်နောက်ခံသမိုင်း


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ကို ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စာကြည့်တိုက်တွင် သုတ/ရသ (၂၀၄) အုပ်၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ (၂၃၅) အုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အမျိုးအစား (၁၃) အုပ် စုစုပေါင်း (၄၅၂) အုပ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အချိန်မှစ၍ (၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ စုဆောင်းထားရှိသော သုတ/ရသစာအုပ် (၁၇၁၃) အုပ်၊ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ စာအုပ် (၁၀၂၇) အုပ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့ထားသော အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ် (၄၂၁) အုပ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ စုစည်းထားသော ကြယ်ပွင့်ပြ၊ ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းနှင့် အဖြေစာအုပ် (၁၁၂) အုပ်၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပေးပို့ထားသည့် အစီရင်ခံစာနှင့် မှတ်တမ်းစာအုပ် (၁၄၄) အုပ်၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ လှူဒါန်းထားသည့် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အမျိုးအစား (၃၁၄) အုပ် စုစုပေါင်း (၃၇၃၁) အုပ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှိ စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို ၂၄.၄.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါ ရုံးအမိန့်အမှတ် (၁၄/ ၂၀၁၈) ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်း စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် -


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့
အမိန့်အမှတ် ( ၁၄ / ၂၀၁၈ )
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၀ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၂၄ ရက်)


အကြောင်းအရာ။           ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။

၁။ ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-

(က) ဒေါက်တာခွန်ကျော်ဦး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးတင်အောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဂ) ဦးဇော်ဇော်အောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးဝဏ္ဏအောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(င) ဒေါ်သင်းမြမြသင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါက်တာတေဇာစန်း ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးဝင်းမြင့်ထွန်း Metta’ Campaign အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးသန်းထိုက် ဗြဟ္မစိုရ်စာကြည့်တိုက်မှူး အဖွဲ့ဝင်
(ဈ) ဦးကျော်မောင်မောင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံး အတွင်းရေးမှူး

၂။ အထက်ဖော်ပြပါစာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး စာကြည့်တိုက်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက် အလက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
မန္တလေးမြို့
အမိန့်အမှတ် ( ၂၆ / ၂၀၁၈ )
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၁၁ ရက်)


အကြောင်းအရာ။           ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၁။ ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖြည့်စွက်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-

(က) ဒေါက်တာခွန်ကျော်ဦး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဒေါ်လှလှဝင်း စာကြည့်တိုက်မှူး ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးတင်အောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးဇော်ဇော်အောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(င) ဦးဝဏ္ဏအောင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဒေါ်သင်းမြမြသင်း တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဒေါက်တာတေဇာစန်း ယုံကြည်ရာအသိပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ဦးဝင်းမြင့်ထွန်း Metta’ Campaign အဖွဲ့ဝင်
(ဈ) ဦးသန်းထိုက် ဗြဟ္မစိုရ်စာကြည့်တိုက်မှူး အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးကျော်မောင်မောင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လွှတ်တော်ရုံး အတွင်းရေးမှူး

၂။ အထက်ဖော်ပြပါ စာကြည့်တိုက်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး စာကြည့်တိုက်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နည်းပညာနှင့်သတင်းအချက် အလက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ

(၁၉.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ အစည်းအဝေး (၉)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စာကြည့်တိုက်သို့ အသစ်ရောက်ရှိလာသော စာအုပ်များကို တိုက်ပိုင်တွင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ Dewey Decimal Classification စနစ်ဖြင့်ဘာသာရပ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ကတ်တလောက် ရေးသားခြင်း၊ စာအုပ်များအား စနစ်တကျ စင်တင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်အား စင်ဖွင့်စနစ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး အထူးစာကြည့်တိုက် တစ်ခု ဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အထူးစာအုပ်များ စနစ်တကျ ဖြည့်တင်းသွားနိုင်ရန်နှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီ(၁၄)ဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည့် Information Bank တစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စာအုပ်စုဆောင်းမှုအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်များမှ ပေးပို့ထားသည့် မှတ်တမ်းများ၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံး များမှပေးပို့သောမှတ်တမ်းများ၊ ဥပဒေပြုစာအုပ်များ၊ နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များ အား ဝယ်ယူစုဆောင်းထားရှိပါသည်။ အခြားလွှတ်တော် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လှူဒါန်းခြင်း၊ စာပေဗိမာန်ဆုရစာအုပ်များ၊ အမျိုးသားစာပေဆုရစာအုပ်များအပါအဝင် (E-Book) များကူးယူခြင်းနှင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ စာအုပ်တိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက်အား သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်များကို စာအုပ်များ လေ့လာခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Facebook Page     -    Mandalay Hluttaw Library