လွှတ်တော် / အစည်းအဝေးများ / ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ / ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် / ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝး

Back to previous page

ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်­­

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက် ၁၀:၀၀နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။

[ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြမြကဆောင်ရွက်ပါသည်။ ]

ဖတ်ရှုရန် Download Download